Akavan lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä muun muassa, että kannattaa selvityshenkilöiden ehdotuksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen englannin kielellä. Tutkinnon suorittaminen tulee sitoa ensisijaisesti opetuskieleen ja tutkinnon rakenteen tulee olla mahdollisimman samanlainen kuin suomen- ja ruotsinkielisessä tutkinnossa. Tutkintoon tulee suorituskielestä riippumatta...

25.6.2018

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä muun muassa, että kannattaa selvityshenkilöiden ehdotuksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen englannin kielellä. Tutkinnon suorittaminen tulee sitoa ensisijaisesti opetuskieleen ja tutkinnon rakenteen tulee olla mahdollisimman samanlainen kuin suomen- ja ruotsinkielisessä tutkinnossa. Tutkintoon tulee suorituskielestä riippumatta sisällyttää pakollisina opintoina suomen tai ruotsin kielen kieliopinnot. Näin tuetaan selviytymistä korkeakouluopinnoissa ja työelämässä. Mahdollisuus suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen englannin kielellä tulee tarjota ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo riittävä englannin kielitaito sekä selvityksessä esitetyille kohderyhmille, Akava huomauttaa.

Selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava kannattaa selvityshenkilöiden ehdotuksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen englannin kielellä.
  • Tutkinnon suorittaminen tulee sitoa ensisijaisesti opetuskieleen.
  • Tutkinnon rakenne tulee olla mahdollisimman samanlainen kuin suomen- ja ruotsinkielisessä tutkinnossa.
  • Tutkintoon tulee suorituskielestä riippumatta sisällyttää pakollisina opintoina suomen tai ruotsin kielen kieliopinnot. Näin tuetaan selviytymistä korkeakouluopinnoissa ja työelämässä.
  • Mahdollisuus suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen englannin kielellä tulee tarjota ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo riittävä englannin kielitaito sekä selvityksessä esitetyille kohderyhmille.
  • Laadukkaan opetuksen turvaamiseksi opettajien osaamisesta on huolehdittava riittävällä täydennyskoulutuksella ja englanninkielisen opetusmateriaalin tuottamisella.

Akava kannattaa selvityshenkilöiden tekemiä ehdotuksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen englannin kielellä.

Lukion päätehtävä on antaa laaja yleissivistys ja tarjota paras mahdollinen pohja korkeakouluopinnoille. Samanaikaisesti lukion voimakas uudistaminen on välttämätöntä Suomen osaamisperustan vahvistamiseksi. Englanninkielinen ylioppilastutkinto vastaa lisääntyvään kysyntään sekä vahvistaa ylioppilastutkinnon asemaa kansainvälisesti ja tukee suomalaista koulutusvientiä.

Akavan mielestä tutkinnon suorittaminen tulee sitoa ensisijaisesti opetuskieleen, mutta selvityksessä mainituin kriteerein mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen on turvattava myös muille kuin englanninkieliset lukio-opinnot suorittaneille.

Tutkinnon rakenne tulee olla mahdollisimman samanlainen kuin suomen- ja ruotsinkielisessä tutkinnossa ja siihen tulee suorituskielestä riippumatta sisällyttää pakollisina opintoina suomen tai ruotsin kielen kieliopinnot. Näin tuetaan opiskelijoiden menestystä korkeakouluopinnoissa sekä suomalaisessa työelämässä.

Mahdollisuus ylioppilastutkinnon suorittamiseen englannin kielellä tulee tarjota ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo entuudestaan riittävä englannin kielitaito sekä selvityksessä esitetyille kohderyhmille. Kuten selvityksessä todetaan, voi englanninkielinen ylioppilastutkinto kuitenkin herättää kiinnostusta myös laajemmin, esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten maahanmuuttajien keskuudessa. Kohderyhmän mahdolliseen laajentumiseen tulee kiinnittää huomiota lukion ja siihen valmistavien opintojen resursoinnissa.

Laadukkaan opetuksen turvaamiseksi opettajien osaamisesta on huolehdittava riittävällä täydennyskoulutuksella ja englanninkielisen opetusmateriaalin tuottamisella.

Akava ry

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 14.3.2018/Dnro 105/040/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 037/62/2018
Lausunnon päiväys 25.4.2018
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta