Akavan lausunto selvityksestä ulkomaalaislakiin tehtyjen muutosten vaikuttavuudesta ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön ilmi tulemiseen ja uhrien oikeusasemaan

Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa Akava pitää ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi sekä työvoiman hyväksikäytön uhrin oikeusaseman parantamiseksi perusteltuina.

28.9.2022

Selvitys ulkomaalaislakiin tehtyjen muutosten vaikuttavuudesta ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön ilmi tulemiseen ja uhrien oikeusasemaan

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää tehtyjä muutoksia perusteltuina. Muutosten avulla voidaan pureutua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön aiempaa tehokkaammin ja parantaa uhrin oikeusasemaa.

Akava pitää ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi sekä työvoiman hyväksikäytön uhrin oikeusaseman parantamiseksi perusteltuina.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on Suomessa oletettua monimuotoisempaa ja ilmeisesti myös huomattavasti laajempaa. Tehdyillä ulkomaalaislain muutoksilla voidaan ongelmaan pureutua aiempaa tehokkaammin ja parantaa uhrin asemaa.

Akava ry:n puolesta

Miika Sahamies
johtava asiantuntija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 8.9.2022/Dnro VN/23841/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 133/62/2022
Lausunnon päiväys 26.9.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta