Akavan lausunto TEM:n johtopäätöksistä alueellisten työlupalinjausten yhdistelemisestä

Akava kannattaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa TEM:n selvityksen pohjalta ehdotettua alueellisten työlupalinjausten yhdistelemistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Akava painottaa samalla, että muutoksen onnistuminen edellyttää riittävien resurssien ja osaavan henkilökunnan takaamista ELY-keskuksiin.

6.5.2020

Akava kannattaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa TEM:n selvityksen pohjalta ehdotettua alueellisten työlupalinjausten yhdistelemistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Akava painottaa samalla, että muutoksen onnistuminen edellyttää riittävien resurssien ja osaavan henkilökunnan takaamista ELY-keskuksiin.

TEM:n johtopäätökset alueellisten työlupalinjausten yhdistelemisestä

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava kannattaa TEM:n selvityksen pohjalta ehdotettua alueellisten työlupalinjausten yhdistelemistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
  • Uudistuksessa tulee huomioida nykyistä paremmin alueellisten työmarkkinoiden rajat.
  • Muutoksen onnistuminen vaatii riittävät resurssit ja osaavan henkilökunnan ELY-keskuksiin.
  • Tavoitteena on oltava Suomeen saapuvan työvoiman nopeampi saanti maahantuloprosessia tehostamalla ja yhdenmukaistamalla. Pidemmällä tähtäimellä tähän tulee sisältyä myös työvoiman saatavuusharkinnan poistaminen.

Akava kannattaa TEM:n selvityksen pohjalta ehdotettua alueellisten työlupalinjausten yhdistelemistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Uudistuksen tavoitteena tulee olla työvoiman nopeampi saanti Suomeen nopeuttamalla ja yhdenmukaistamalla maahantuloprosessia mahdollisimman pitkälle alueellisten työmarkkinoiden rajat huomioiden. Akava painottaa samalla, että muutoksen onnistuminen edellyttää riittävien resurssien ja osaavan henkilökunnan takaamista ELY-keskuksiin. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on oltava työvoiman saatavuuden parantaminen entistä kunnianhimoisemmin poistamalla työvoiman saatavuusharkinta.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 21.1.2020/Dnro VN/1151/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 020/62/2020
Lausunnon päiväys 11.2.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta