Akavan lausunto Terrafame Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta lupahakemuksesta – uraanin talteenotto

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa Terrafame Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta lupahakemuksesta – uraanin talteenotto, että Akavan tavoitteena energiapolitiikassa on Suomen energiaomavaraisuuden lisääminen. Uraanin talteen ottaminen parantaa omavaraisuutta ja työllisyyttä. Talteenoton avulla muualle päätyvän uraaninen määrä vähenee. Samalla malmin louhintaan liittyvien riskien hallintaan on panostettava aiempaa enemmän. Akavan...

2.2.2018

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa Terrafame Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta lupahakemuksesta – uraanin talteenotto, että Akavan tavoitteena energiapolitiikassa on Suomen energiaomavaraisuuden lisääminen. Uraanin talteen ottaminen parantaa omavaraisuutta ja työllisyyttä. Talteenoton avulla muualle päätyvän uraaninen määrä vähenee. Samalla malmin louhintaan liittyvien riskien hallintaan on panostettava aiempaa enemmän.

Akavan lausunto Terrafame Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa koskeva lupahakemus – uraanin talteenotto

  • Akavan tavoitteena energiapolitiikassa on Suomen energiaomavaraisuuden lisääminen.
  • Uraanin talteen ottaminen parantaa omavaraisuutta ja työllisyyttä.
  • Talteenoton avulla muualle päätyvän uraaninen määrä vähenee. Samalla malmin louhintaan liittyvien riskien hallintaan on panostettava aiempaa enemmän.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavalta lausuntoa Terrafame Oy:n uraanin talteenottoa koskevasta lupahakemuksesta. Akava on jo aiemmin 30.3.2011 antanut lausunnon asiaan liittyen. Akava on elinkeinopoliittisessa ohjelmassaan asettanut yhdeksi tavoitteeksi energiapolitiikassa Suomen energiaomavaraisuuden lisäämisen. Kotimaisen uraanin talteen ottaminen parantaa maan omavaraisuutta ja työllisyyttä.

Uraanin talteenoton prosessiliuoksesta on arvioitu olevan kannattavaa toimintaa. Uraanin talteenotto mahdollistaa kaivoksen uraanitaseen paremman hallinnan ja vähentää uraanin määrää vesienkäsittelyssä. Talteenoton avulla muualle päätyvän uraanin määrä vähenee. Talteenottoon liittyvä valvonta on paremmin toteutettavissa, kun talteenottoprosessi tehdään hankkeessa kuvatulla tavalla yhdessä paikassa.

Malmin louhintaan liittyy paljon ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä, joihin kannattaa suhtautua vastuullisemmin kuin mitä aiemmin on tehty. Riskien hallinnan parantamisen lisäksi uraanin talteenottohankkeen yhteydessä toimivat yritykset tulisi velvoittaa viestittämään aktiivisesti ja säännöllisesti toiminnan ympäristövaikutuksista.

Tuotannossa ja kuljetusketjussa on erityisesti huolehdittava uraanin ympäristövaikutusten minimoinnista. Työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuteen on panostettava takaamalla ympäristö- ja työsuojeluviranomaisille riittävät resurssit hoitaa valvonta lain vaatimalla tasolla.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 6.11.2017/Dnro TEM/1879/08.05.01/2017
Lausunnon diaarinumero Dnro 144/62/2017
Päiväys 31.1.2018
Laatija Vesa Vuorenkoski

Lue lisää aiheesta