Akavan lausunto uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Akava pitää lausunnossaan oikeusministeriölle ohjeluonnosta kattavana ja hyvin rakennettuna.

2.5.2022

Lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Lausunnonantajan lausunto

Huomiot ohjeen yleisestä osasta: luvut 1–3

Huomiot perus- ja ihmisoikeusvaikutuksista: luku 4.1

Huomiot taloudellisista vaikutuksista: luku 4.2

Huomiot ympäristövaikutuksista: luku 4.3

Huomiot muista ihmisiin kohdistuvista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista: luku 4.4

Muut huomiot

Akava ry on tutustunut ohjeluonnokseen ja pitää sitä kattavana ja hyvin rakennettuna. Erilaiset linkit muihin tietolähteisiin lisäävät hyvin lainkirjoittajan mahdollisuuksia vaikutustenarviointiin. Lisäksi vinkit esimerkiksi erilaistan vaikutusarviointi jaoston yms perustamiseen ovat relevantteja.

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 2.3.2022, VN/24927/2020
Lausunnon diaarinumero 033/62/2022
Lausunnon päiväys 13.4.2022
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta