Akavan lausunto uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta; Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen

Akava kiinnittää lausunnossaan ulkoministeriölle huomiota muun muassa työsopimuslain 12 luvun 3 pykälään, jonka perusteella vahingonkorvauksesta vähennetään maksettu työttömyysetuus.

21.4.2020

Akava kiinnittää lausunnossaan ulkoministeriölle huomiota muun muassa työsopimuslain 12 luvun 3 pykälään, jonka perusteella vahingonkorvauksesta vähennetään maksettu työttömyysetuus.

EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen

Komitea on 1 artiklan päätelmissä kuvatulla tavalla todennut laittoman työsuhteen päättämisen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismääräsääntelyn sopimuksen vastaiseksi. Tältä osin tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä.

Tässä yhteydessä on syytä mainita työsopimuslain 12 luvun 3 §, jonka perusteella vahingonkorvauksesta vähennetään maksettu työttömyysetuus. Lisäksi vahingonkorvausta koskeva oikeuskäytäntö on muodostunut sellaiseksi, että korvaus tulkitaan erittäin helposti myös työttömyysturvalain mukaiseksi taloudelliseksi etuudeksi eli kultaiseksi kädenpuristukseksi.

Kuitenkin valtion virkamieslain 55 §:n mukaan virkamiehen virkasuhde jatkuu katkeamatta, jos virkamiehen irtisanominen tai virkasuhteen purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman virkamieslaissa säädettyä perustetta.

Tästä samasta asiasta on raportoitu aiemminkin, mutta asialle ei ole tapahtunut mitään.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 18.6.2019/Dnro PC0TMWM8-20
Lausunnon diaarinumero Dnro 058/62/2019
Lausunnon päiväys 13.9.2019
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta