Akavan lausunto vapaan sivistystyön Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnoksesta

Akava pitää lausunnossaan opetushallitukselle ehdotettuja vapaan sivistystyön Kansallisten perustaitaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteita ja arviointikrieereitä kannatettavina muistuttaen, että uusien osaamismerkkien käyttöön ottamiseen on varattava riittävät resurssit.

28.9.2023

Lausuntopyyntö vapaan sivistystyön Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnoksesta

Lausunnonantajan lausunto

Pyydämme kommentteja Digitaaliset taidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Akava pitää esitettyjä Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnosta kannatettavana.

Osaamismerkkien implementointiin on varattava riittävät resurssit.

Pyydämme kommentteja Kestävyysosaaminen-osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Akava pitää esitettyjä Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnosta kannatettavana.

Osaamismerkkien implementointiin on varattava riittävät resurssit.

Pyydämme kommentteja Vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Akava pitää esitettyjä Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnosta kannatettavana.

Osaamismerkkien implementointiin on varattava riittävät resurssit.

Pyydämme kommentteja Oppimisen taidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Akava pitää esitettyjä Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnosta kannatettavana.

Osaamismerkkien implementointiin on varattava riittävät resurssit.

Pyydämme kommentteja Numero- ja taloustaidot -osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Akava pitää esitettyjä Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnosta kannatettavana.

Osaamismerkkien implementointiin on varattava riittävät resurssit.

Pyydämme kommentteja Tekstitaidot-osaamismerkkien osaamistavoitteiden laajuudesta ja sisällöstä, sekä arviointikriteerien laajuudesta ja sisällöstä.

Akava pitää esitettyjä Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnosta kannatettavana.

Osaamismerkkien implementointiin on varattava riittävät resurssit.

Muuta yleistä:

Akava pitää ehdotettuja vapaan sivistystyön Kansallisten perustaitaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteita ja arviointikrieereitä kannatettavina. OPH:n määrittelemät kuusi osaamismerkkikokonaisuutta vastaavat hyvin niille annettuihin tavoitteisiin: aikuisten työelämässä tarvittavien perustaitojen parantamiseen aiemmin hankittua osaamista paremmin tunnustamalla. Samalla ne mahdollistavat paremmin osaamisen kehittämisen aikuisille, joilla on matala koulutustaso, ja jotka ovat näin ollen suuremmassa syrjäytymisvaarassa.

OPH:n ehdottamat kokonaisuudet ovat: digitaaliset taidot, kestävyysosaaminen, vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaidot, oppimisen taidot, numero- ja taloustaidot sekä tekstitaidot.

Akava muistuttaa, että uusien osaamismerkkien käyttöön ottamiseen on varattava riittävät resurssit: opettajille on suunnattava koulutusta ja mahdollistettava tähän riittävästi työaikaa.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 28.8.2023, OPH-4158-2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 079/62/2023
Lausunnon päiväys 28.9.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta