Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi, että niillä ei ole esitykseen huomautettavaa. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Esityksessä ehdotetuilla laeilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön IORP II...

26.6.2018

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi, että niillä ei ole esitykseen huomautettavaa.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Esityksessä ehdotetuilla laeilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön IORP II direktiivin (2016/2341/EU) edellyttämät muutokset ilman kansallista lisäsääntelyä.

  • Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin lisättäisiin säännöksiä hallintojärjestelmästä, sijoitusten hoidosta, vakuutetuille ja etuudensaajille annettavista tiedoista, valvonnasta, rajat ylittävästä toiminnasta ja lisäeläkejärjestelyjen rajat ylittävistä siirroista.
  • Lakeja sovellettaisiin eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vapaaehtoiseen lisäeläketoimintaan.

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat olleet mukana esityksen valmistelussa.
Palkansaajakeskusjärjestöillä ei ole esitykseen huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö STM109:00/2016
Lausunnon diaarinumero Dnro 052/6272018
Lausunnon päiväys 16.5.2018

Lue lisää aiheesta