Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta koskevasta laista

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat osallistuneet hallituksen esitysluonnoksen valmisteluun ja toteavat lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle pitävänsä esitystä kannatettavana.

18.5.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta koskevasta laista

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta. Tarkoituksena on yksityisten alojen lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittavien työeläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistaminen koronaviruspandemian aiheuttaneessa heikossa ja epävakaassa reaalitalouden ja finanssimarkkinoiden tilanteessa. Vakavaraisuutta vahvistettaisiin siten, että eläkejärjestelmän järjestelmätasoisissa puskureissa eli tasausvastuussa ja osaketuottosidonnaisessa lisävakuutusvastuussa tällä hetkellä olevia varoja luettaisiin määräajan osaksi eläkelaitosten vakavaraisuuspääomia.

Palkansaajakeskusjärjestöt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry ovat osallistuneet hallituksen esitysluonnoksen valmisteluun ja pitävät esitystä kannatettavana.

Hallituksen esitysluonnoksessa jätetään auki hallituksen esityksen voimaantulo. On avoinna, onko hallituksen esitystä ylipäätään tarpeen antaa. Kysymystä hallituksen esityksen antamisen tarpeellisuudesta ja missä tilanteessa hallituksen esitys annettaisiin, jos se annetaan, on syytä vielä pohtia erityisesti eläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitusaseman turvaamisen näkökulmasta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Sinikka Näätsaari
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
sinikka.naatsaari@sak.fi

Katri Ojala
Akava ry
katri.ojala@akava.fi

Samppa Koskela
STTK ry
samppa.koskela@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 27.4.2020, VN/6543/2020; STM040:00/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro on 047/62/2020
Lausunnon päiväys 14.5.2020
Laatijat Näätsaari Sinikka, Ojala Katri, Koskela Samppa

Lue lisää aiheesta