Agronomiliitto: MMM, agronomi Jyrki Wallin on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2020

MMM, agronomi Jyrki Wallin toimii Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n toiminnanjohtajana. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi Agronomiliiton toiminnanjohtajana vuosina 2004–2019. Agronomiliitto haluaa antaa Jyrki Wallinille tunnustuksen hänen ansiokkaasta ja laaja-alaisesta työstään koko suomalaisen ruoka-alan hyväksi. Wallinin panos on ollut merkittävä ruoka-alan sekä alalla työskentelevien ja opiskelevien menestymisen, kilpailukyvyn, edunvalvonnan, koulutuksen ja näkyvyyden edistämisessä.

6.11.2020

Jyrki Wallin on suomalaisen ruoan ja ruoantuotannon puolestapuhuja. Peruslähtökohtia ovat ruoantuotannon vastuullisuus, eettisyys ja ympäristöasiat. Wallin uskoo vahvasti suomalaisen ruokasektorin tulevaisuuteen ja tekee monialaisesti töitä sen menestyksen turvaamiseksi. Alan ammattilaisilla on vahva osaamisen taso, ja suomalaisten kuluttajien asenteet kotimaista ruoantuotantoa kohtaan ovat pääosin myönteisiä. Koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa. Koko ketjussa pitää lisäksi tehdä töitä sen eteen, että suomalainen ruoka löytäisi paremmin paikkansa myös maailmalla. Suomalaisen ruokaketjun tulevaisuus rakentuu Wallinin näkemyksen mukaan suuresti sen varaan, että profiloidutaan korkean osaamisen ja korkealaatuisten lopputuotteiden viejänä.

Ruokasektorilla työskentelevien sekä alan opiskelijoiden ammatillisista ja yhteiskunnallisista eduista Jyrki Wallin on huolehtinut monin tavoin sekä työssään että lukuisissa vastuullisissa luottamustehtävissään.

Wallin toimi työmarkkinakeskusjärjestö Akavan varapuheenjohtajana vuosina 2014–2019. Tässä luottamustoimessaan hän nosti ansiokkaasti esiin myös ruokasektorin roolia ja merkitystä yhteiskunnassamme.  Akavalaisten pienten ja keskisuurten liittojen yhteenliittymän Vakava ry:n puheenjohtajana Wallin ajoi rakentavasti pienten liittojen asiaa ja asemaa Akavassa.

Jyrki Wallinin on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä ruokaketjun osaajia ja asiantuntijoita kouluttavien yliopistojen kanssa tuoden tiedekuntiin näkökulmaa siitä, millä tavalla koulutus olisi työelämän tarpeiden kannalta mahdollisimman relevanttia. Hän on halunnut omalta osaltaan edistää sitä, että ruoka-alan opiskelijat olisivat opinnoista valmistuessaan ja läpi työelämän osaavia ja kilpailukykyisiä.  Opiskelijoiden hyvinvointia Wallin on edistänyt myös toimimalla mm. Latokartanon Ylioppilaskyläsäätiön ja Latokartanon Urheilu- ja kulttuurisäätiön puheenjohtajana.

Wallin valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi ja agronomiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1992.

Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja on valittu vuodesta 1988 lähtien. Jyrki Wallinille luovutetaan tunnustuksen lisäksi Agronomiliiton lahjoittama 1700 euron stipendi.

Lisätietoja:
Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja Ilmari Halinen, puh. 040 510 3556
Agronomiliiton toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala, puh. 050 575 8138