Akavan Erityisalat: Gallup: Suomalaiset näkevät nuorisopalvelujen merkityksen – perussuomalaiset kriittisimpiä

Suomalaiset edellyttävät, että nuorten syrjäytymistä ehkäistään panostamalla nuorisopalveluihin. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on TNS Kantarin gallupin mukaan 92 prosenttia kansalaisista.

12.4.2019

Laadukkaat nuorisopalvelut saavat TNS Kantarin tuoreessa gallupissa laajan tuen suomalaisilta. Nuorisopalvelujen merkitys nähdään jopa isompana kuin ennen edellisiä eduskuntavaaleja.

Suurin yksimielisyys yli puoluerajojen on siitä, että nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä panostamalla nuorisopalveluihin. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 92 prosenttia kansalaisista ja joka toinen on täysin tätä mieltä.

Kansalaiset ovat laajasti samaa mieltä myös siitä, että laadukkaiden nuorisopalveluiden tuottamiseen tarvitaan koulutetut asiantuntijat. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 85 prosenttia.

Valtaenemmistö näkee, että nuorisopalveluilla on tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa. Täysin tai jokseenkin näin ajattelee 73 prosenttia suomalaisista.

Puoluekanta näkyy mielipiteissä

Perussuomalaiset ovat selvityksen mukaan kautta linjan muita kriittisempiä suhtautumisessa nuorisopalveluihin.

Suurin ero ilmenee maahanmuuttajien kotoutumista koskevan väitteen kohdalla. Muista poiketen suuri osa perussuomalaisista, 44 prosenttia, on jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteestä ”Nuorisopalveluilla on tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa.” Perussuomalaisten ja vihreiden välinen näkemysero tämän väitteen kohdalla on erityisen selvä. Muiden puolueiden kannattajat ovat mielipiteineen lähempänä vihreitä.

Myös asuinpaikka ja ammatti vaikuttavat käsityksiin. Varsinkin pääkaupunkiseudulla moni ajattelee nuorisopalveluiden helpottavan merkittävästi kotoutumista. Samaa mieltä ovat useat johtajat sekä toimihenkilöväestöön (sekä ylemmät että alemmat toimihenkilöt) kuuluvat.

Tulokset ilmenevät TNS Kantarin gallupista, jonka tiedot kerättiin helmikuun lopussa 2019. Suhtautumista nuorisopalveluihin tutkittiin nyt kolmannen kerran samoin väittämin. Mukana oli myös liikuntapalveluja koskevia kysymyksiä.

Sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden merkitys nähdään nyt suuremmaksi kuin ennen edellisiä eduskuntavaaleja vuonna 2015. Vuoden 2017 tutkimuksessa havaitun, näiden palvelujen kasvaneen arvostuksen voi sanoa vakiintuneen osaksi kansalaisten käsityksiä.

Tutkimus tehtiin Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Petteri Piirainen, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry, puh. 045 894 5757, petteri.piirainen@nuoli.info

Tutkimusjohtaja Sakari Nurmela, Kantar TNS Oy, puh. 040 578 5080, sakari.nurmela@kantar.com

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdisys.


Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika: 12.4.2019 10:28:58

  • tiedotteen liitteet ovat käytettävissä Akavan Erityisalojen sivustolla