Akavan Erityisalat ja Kieliasiantuntijat tukevat Norjan av-kääntäjiä

Noin 30 kansainvälisen käännöstoimisto BTI:n norjalaista av-kääntäjää on ilmoittanut, ettei ota BTI:ltä töitä vastaan. Syynä tähän ovat palkkioneuvottelut, jotka eivät ole edenneet.

9.8.2019

Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Kieliasiantuntijat ovat yhdessä muiden kääntäjiä edustavien suomalaisten liittojen kanssa ilmaisseet tukensa norjalaisille. Tukikannanotto on lähetetty Norjan av-kääntäjiä edustavalle NAVIO:lle sekä myös tiedoksi Suomen BTI:lle.

Suomessa on voimassa 31.1.2020 saakka av-käännösyritysten työehtosopimus. Myös Tanskasta ja Ruotsista on julkaistu tuenilmaisuja norjalaiskääntäjille.

Liitot peräänkuuluttavat yhteistä pohjoismaista tapaamista asian tiimoilta, sillä matalat palkkiot ovat ongelma koko Pohjoismaissa.

Yhteyshenkilöt:
Helena Lamponen, Akavan Erityisalat
Edunvalvonnan päällikkö. Työlainsäädäntöä koskevat kysymykset.
0201 235 352, 040 631 7660
helena.lamponen@akavanerityisalat.fi

Hanna Gorschelnik, Kieliasiantuntijat
Toiminnanjohtaja
050 576 2553
hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi

Linkki norjankieliseen uutiseen

Lue lisää aiheesta