Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Etnologian professuuri Turun yliopistossa säilytettävä

Saamiemme tietojen mukaan Turun yliopisto suunnittelee mittavia leikkauksia etnologian oppiaineeseen. Pahimmillaan tämä ajaisi Turussa alas koko arvostetun etnologian oppiaineen, varoittavat Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto.

20.1.2023

Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto vaativat etnologian professuurin säilyttämistä Turun yliopistossa. Museoalan ammattiliittoon tulleiden tietojen mukaan yliopisto suunnittelee osana säästötoimia, ettei etnologian oppiaineeseen palkata uutta professoria, kun nykyinen professori Helena Ruotsala jää eläkkeelle.

– Pahimmillaan tämä tarkoittaa koko oppiaineen alasajoa Turun yliopistossa. Syventäviä opintoja ei voida enää järjestää eikä graduja tai väitöskirjoja ohjata. Tämä jättää nykyiset perustutkinto- ja jatko-opiskelijat pulaan. Pääaineopiskelijoita etnologiassa on yli 40 ja aktiivisia jatko-opiskelijoita 22, kertoo Museoalan ammattiliiton opiskelija-asioista vastaava järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori.

Etnologian alasajo Turun yliopistolla olisi kova isku koko tieteenalalle. Etnologiaa voi opiskella Suomessa neljässä yliopistossa, mutta jo nyt yhdessä näistä professorin tehtävää ei hoida kukaan.

– Etnologia antaa välineitä käsitellä monia aikamme suuria kysymyksiä, kuten esimerkiksi maaseudun murroksen, nuorisotyön ja maahanmuuton haasteita. Tässä maailmantilanteessa etnologian oppiaineen toimintaedellytysten heikentäminen on todella lyhytnäköistä, toteaa Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

Yliopistolla ihmetellään, miksi suosittuun ja arvostettuun pää- ja sivuaineeseen halutaan jälleen tehdä leikkauksia. Turun yliopiston etnologian oppiaineesta lakkautettiin yliopistolehtorin tehtävä kaksi vuotta sitten.

– Oppiaineessa on professorin lisäksi jäljellä enää yksi yliopisto-opettaja. Kenelle professorin tehtävät voisi enää siirtää, kysyy Akavan Erityisalojen lakimies Anna Zibellini.

– Tampereen yliopistolla henkilöstövähennykset johtivat siihen, että jäljelle jääneen henkilökunnan työtaakka kasvoi kestämättömällä tavalla. Korkeakoulutus ei saa perustua sille, että yliopiston henkilökunta tinkii omasta hyvinvoinnistaan, jotta opiskelijat saisivat tarvitsemansa ohjauksen ja tuen, Zibellini sanoo.

Museoalan ammattiliitto ja Akavan Erityisalat toivat jo joulukuussa esille huolensa siitä, millaisiin leikkauksiin Turun yliopiston 17.11.2022 käynnistyneissä muutosneuvotteluissa päädytään.

– Huolemme kulttuuriperinnön tutkimuksen ja koulutuksen asemasta oli aiheellinen: mittavien leikkausten kohteeksi näyttää nyt joutuvan Turun yliopiston etnologian oppiaine, liitot toteavat.

Etnologia tutkii kulttuurillisia ilmiöitä ja niin aineellista kuin aineetonta kulttuuriperintöä, ja monet oppiainetta opiskelleet työllistyvät museoalalle.

Lisätietoja

Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja, Museoalan ammattiliitto MAL, puh. 040 774 7620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi
Tuulia-Tuulia Tummavuori, järjestökoordinaattori, Museoalan ammattiliitto MAL,puh. 040 554 7983, tuulia-tuulia.tummavuori@museoalanammattiliitto.fi
Anna Zibellini, työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat, puh. 040 537 5107, anna.zibellini@akavanerityisalat.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 19.1.2023 8.05