Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Kulttuuriperintöalan koulutus Turussa ja Porissa turvattava

Kulttuuriperintöalan koulutuksen tulevaisuus Turussa ja Porissa huolestuttaa Museoalan ammattiliitoa. –Pelkäämme, että leikkuri iskee museo- ja kulttuuriperintöalalle elintärkeisiin koulutusohjelmiin Turun yliopiston muutosneuvotteluissa, sanovat Museoalan ammattiliitto ja sen kattojärjestö Akavan Erityisalat.

20.12.2022

Museoalan ammattiliitto MAL ry on seurannut huolestuneena Turun yliopiston muutosneuvotteluita. Muutosneuvotteluilla tähdätään yliopiston talouden tasapainottamiseen. Tasapainoinen talous on edellytys yliopiston toiminnalle, mutta neuvotteluissa käsiteltävät keinot säästöjen tekemiseen ovat huolestuttavat.
Esillä on ollut esimerkiksi yliopiston etäkampuksiin kohdistuvia muutoksia, kuten mahdollisuus luopua osasta etäkampuksia joko kokonaan tai vähentää niiden toimintoja. Turun yliopistolla on etäkampukset Raumalla ja Porissa.

– Museo- ja kulttuuriperintöalalla erityistä huolta herättää Porin yliopistokeskuksen kohtalo. Porissa on esimerkiksi Suomen ainoa digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, toteaa museo- ja kulttuuriperintöalan osaajia edustavan Museoalan ammattiliitto MAL ry:n toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

Kulttuuriperintöalan koulutuksen tulevaisuus Turussa ja Porissa huolestuttaa Museoalan ammattiliitoa. –Pelkäämme, että leikkuri iskee museo- ja kulttuuriperintöalalle elintärkeisiin koulutusohjelmiin Turun yliopiston muutosneuvotteluissa, sanovat Museoalan ammattiliitto ja sen kattojärjestö Akavan Erityisalat.

– Suomalainen kulttuuriperintö ei säily, jos mahdollisuus alan laadukkaaseen ja monipuoliseen koulutukseen näivettyy kotimaassamme.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola on kertonut, että lyhyellä aikavälillä saavutettavat säästöt tulevat luultavimmin kohdistumaan ensisijaisesti yliopiston henkilökuntaan. Tällaisten säästökeinojen pohtiminen herättää hämmennystä tilanteessa, jossa yliopisto pyrkii parantamaan tuloksiaan pärjätäkseen paremmin rahoituksesta kilpailtaessa eivätkä säästötavoitteet edellytä pikaisia henkilöstövähennyksiä.

– Pahimmassa tapauksessa tässä luotetaan jäljelle jäävän henkilökunnan venymiseen työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella, kuten on käynyt esimerkiksi Tampereen yliopistolla henkilöstövähennysten jälkeen, huomauttaa Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Anna Zibellini, joka vastaa liiton yliopistosektorin edunvalvonnasta.

– On myös tärkeä muistaa, että pandemia ja siirtyminen etäopiskeluun ovat koetelleet suurinta osaa nykyisistä opiskelijoista ja juuri nyt opiskelijoiden tuen tarve on suuri. Opetushenkilökunnasta ja opiskelijoiden tukipalveluista säästäminen ei tule johtamaan yliopiston parempiin tuloksiin tuottavuusmittauksissa, sanoo MAL:n opiskelijayhteistyöstä vastaava järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori.

Monet opiskelijat ovat tänä syksynä päässeet ensimmäistä kertaa osallistumaan yhtäjaksoiseen lähiopetukseen. Laadukkaasta lähiopetuksesta on myös pidettävä kiinni ja sen turvaamiseksi on olennaista taata opetukselle riittävät resurssit.

– Sekä Turun että Porin kulttuuriperintöalan yliopisto-opetuksessa ja tutkimuksessa on tehty ansiokasta yhteistyötä muun muassa museoiden kanssa. Kokonaisvastuun kulttuuriperinnön korkeakoulutuksesta tulee kuitenkin säilyä yliopistolla.

– Opiskelijoiden työelämäkontaktit ovat tärkeitä, mutta on tärkeää muistaa, ettei vierailevilla luennoitsijoilla ja työpaikkavierailuilla voida korvata korkeakoulujen omaa opetushenkilökuntaa. Niiden tulisi olla vain täydentävä osa alan koulutusta, Tummavuori toteaa.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, Museoalan ammattiliitto
Puhelin: 040 7747 620

Sähköposti: katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi
Järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori, Museoalan ammattiliitto
Puhelin: 040 554 7983
Sähköposti: tuulia-tuulia.tummavuori@museoalanammattiliitto.fi

Työmarkkinalakimies Anna Zibellini, Akavan Erityisalat,
Puhelin: 040 537 5107
Sähköposti: anna.zibellini@akavanerityisalat.

 

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi

Anna Zibellini, Akavan Erityisalat
Työmarkkinalakimies, OTM
Kunta-, valtio-, yliopisto- ja amk-sektorin virka- ja työsuhdeneuvonta, työttömyysturvaneuvonta ja korkeakoulusektorin sopimusedunvalvonta
Puh: 040 537 5107

anna.zibellini@akavanerityisalat.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 20.12.2022 7.51