Akavan Erityisalat ja Specia: Yliopistot tarvitsevat ammattimaista hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä

Tampereen yliopisto aikoo leikata 215 henkilötyövuotta tukipalveluistaan. Akavan Erityisalat ja Specia pitävät leikkaussuunnitelmaa lyhytnäköisenä. Ammattimaisten hallinto- ja tukipalvelujen alasajo heikentää yliopiston ydintehtäviä, liitot varoittavat.

19.11.2021

Tampereen yliopiston tällä viikolla erimielisinä päättyneet yt-neuvottelut osoittavat jälleen kerran, ettei hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön merkitystä ymmärretä, sanovat Akavan Erityisalat ja Specia, joihin on järjestäytynyt paljon korkeakoulujen hallinnossa työskenteleviä jäseniä.

– Tutkijoiden ja opettajien ohella hallinnosta ja tukipalveluista vastaava henkilöstö on merkittävässä asemassa koulutuksen ja tutkimuksen laadun turvaajina – he mahdollistavat opettajien ja tutkijoiden keskittymisen omiin ydintehtäviinsä, painottaa Specian toiminnanjohtaja Saara Paavola Speciasta.

– Tukitehtävien tai hyvän hallintotyön tarve ei häviä sillä, että niitä tekeviä irtisanotaan. Tehtävät siirtyvät kuormittamaan opettajia ja tutkijoita, jotka eivät ole näiden töiden ammattilaisia. Näin koko yliopistoyhteisön työn laatu kärsii.

Tampereen yliopiston yt-neuvotteluissa työnantaja on pääluottamusmiesten mukaan ollut niukkasanainen siitä, miten irtisanottavien työt hoidettaisiin tai millaisia vaikutuksia uudistukselle olisi jäävän henkilöstön työnkuviin.

– Olemme erittäin huolissamme paitsi irtisanomisten kohteen olevista jäsenistämme, myös taloon jäävän hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työkuormasta jatkossa, sanoo Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Anna Zibellini, joka toimii liittojen yt-neuvottelijoiden tueksi perustetun asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.

Tampereen yliopiston yli tuhatta henkilöä koskeneet yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä 16. marraskuuta 2021. Tampereen yliopiston johdon ilmoittama tavoite on 215 henkilötyövuoden vähentäminen ja lisäksi 48 henkilön ulkoistaminen HR-, talous- ja palkkahallinnon palveluja tarjoavalle Certia Oy:lle.

Tukihenkilöstön määrä suhteessa opetus- ja tutkimushenkilöstöön on Tampereen yliopistossa tällä hetkellä lähellä yliopistojen keskiarvoa, mutta työnantajan suunnittelemien irtisanomisten ja päätettyjen liikkeenluovutusten jälkeen se olisi pienempi kuin millään toisella suomalaisella yliopistolla tällä hetkellä.

Lisätietoja:
Saara Paavola, toiminnanjohtaja, Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt, p. 050 329 7524, saara.paavola@specia.fi
Anna Zibellini, työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat, p. 040 537 5107, anna.zibellini@akavanerityisalat.fi