Akavan Erityisalat: Järjestöt saivat hengähdystauon, yhdistelmävakuutus ei edennyt

Akavan Erityisalat kiittää budjettiriihtä muun muassa veikkaustuottojen pudotuksen kompensoinnista. Tällä päätöksellä yleishyödyllistä kulttuuri-, liikunta- ja nuoristyötä tekevät järjestöt saivat hengähdystauon.

17.9.2020

Akavan Erityisalat on tyytyväinen moniin budjettiriihen tuloksiin. On helpotus, että rahapelituottojen alentuessa edunsaajien rahoitus turvataan edes vuoden 2021 osalta.

– Hienoa, että hallituksessa nähdään – tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon sanoin – että liikunnalla, kulttuurilla, tieteellä, nuoristoiminnalla ja lukemattomien sote-alan järjestöjen työllä on mittaamattoman arvokas merkitys suomalaisten hyvinvoinnille, Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki kiittää.

– On kuitenkin muistettava, että päätös tuo järjestöille ja muille edunsaajille vain lyhyen hengäsdystauon. Eettinen kysymys ylipäätänsä yleishyödyllisen toiminnan ja rahapelituottojen sekä niihin liittyvien pelihaittojen epäterveestä kytkystä jää ratkottavaksi myöhemmin. Vaarana on, että jo 2022 rahoitusta leikataan.

– Veikkausrahoitus koskettaa yllättävän montaa yhteiskunnallista toimijaa. Järjestöjen lisäksi myös monet pienet kunnat ja esimerkiksi Kotimaisten kielten keskus (Kotus) saa rahoitusta veikkausvaroista, Luomanmäki muistuttaa.

TE-toimistojen resursointi tarpeen

Akavan Erityisalojen mielestä on erittäin myönteistä, että työnhakua tukeviin palveluihin panostetaan jatkossa enemmän ja että TE-toimistojen resursseja lisätään. Sen sijaan nyt esitetyn määrällisen työnhakuvelvoitteen toteutuksessa on liiton mielestä oltava tarkkana.

– Työnhakijalle asetetaan määrällinen työnhakuvelvoite, toki monin lieventävin reunaehdoin. Epäilemme edelleen, ettei määrällinen työnhakuvelvoite sovellu kovin hyvin ainakaan edustamillemme korkeakoulutettua asiantuntijuutta edellyttäville aloille. Kääntöpuolena voi olla turhauttavaa ja energiaa vievää hakemustehtailua, mikä ei liene myöskään työnantajanäkökulmasta hyvä asia, Luomanmäki pohtii.

Liitto on pettynyt siihen, ettei yhdistelmävakuutus vieläkään edennyt. Juuri yhdistelmävakuutuksella rakennettaisiin vuoroin palkkatyössä ja vuoroin yrittäjänä työskentelevien turvaverkkoa. Sen turvin useampi myös uskaltaisi heittäytyä ja kokeilla eri työntekomuotoja, joiden avulla onnistua ja työllistyä.

– Nyt kolmikantainen työryhmä ratkoo maaliskuuhun asti työttömyysturvan kehittämistä ja seuraavia päätöksiä tehdään kehysriihessä. Odotamme, että yhdistelmävakuutus pääsee silloin mukaan.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.9.2020 klo 21.51.