Akavan Erityisalat: Joensuun kaupunki keskeyttänyt palkanmaksun ilman perustetta

Joensuun kaupunki on koronatilanteeseen vedoten keskeyttänyt palkanmaksun osalta jäsenistöämme. Akavan Erityisalat ei hyväksy Joensuun kaupungin päätöstä. Tutkimme päätösten oikeudellisuuden ja riitautamme jälkikäteen epäselvät tapaukset.

3.4.2020

Akavan Erityisalojen mielestä kuntatyönantajan tulee toimia koronaviruspandemiassa vastuullisesti eikä kohdistaa työntekijöihin säästötoimia, joilla palkanmaksu keskeytetään tai työntekijöitä/viranhaltijoita lomautetaan nopeutetulla yt-menettelyllä.

Joensuun kaupunki perustaa päätöksen palkanmaksun keskeyttämisestä työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momenttiin. Säädöksen mukaan palkanmaksun voi keskeyttää, mikäli työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemiaa ei voi tulkita säädöksen tarkoittamaksi syyksi palkanmaksun keskeytykselle. Epidemia ei ole tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman kaltainen tilanne eivätkä viranomaisten rajoitukset ole laissa tarkoitetulla tavalla yllätyksellisiä.

Virkasuhteisten osalta päätös on kiistatta lainvastainen, koska työsopimuslakia ei sovelleta julkisoikeudellisiin palvelussuhteisiin, liitto toteaa kirjelmässään Joensuun kaupungille.

– Maan hallitus on vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi. Hallitus on tukemassa kuntien taloutta tukipaketilla, jota käsitellään pian kehysriihessä. On vastuutonta tehdä hätäisiä henkilöstöön kohdistuvia säästöpäätöksiä ennen tietoa kuntien saamasta valtion tuesta, sanoo Akavan Erityisalojen kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari.

– Tulkitsemme, että Joensuun kaupunki käyttää poikkeustilannetta hyväkseen säästösyistä. Saavutettava säästö on kuitenkin pieni, koska kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen osuus kaupungin budjetista on vain muutama prosentti, Korpisaari sanoo.

Akavan Erityisalat vetoaa Joensuun kaupunkiin, jotta se peruisi päätöksen palkanmaksun keskeytyksestä. Jos työn tarve on oikeasti vähentynyt eikä korvaavaa työtä löydy, on aloitettava normaali yhteistoimintamenettely.

Mikäli päätökset tulevat voimaan, liitto arvioi jälkikäteen Joensuun kaupungin toimien oikeellisuuden ja riitauttaa jokaisen jäseniään koskettavan epäselvän tapauksen.

Nyt kannattaisi panostaa palveluinnovaatioihinja etäpalvelujen kehittämiseen

– Maan hallitus sulki asiakkailta valmiuslain nojalla kunnallisia palvelutiloja, muun muassa kirjastot, kirjastoautot, museot, teatterit, kulttuuritalot, uimahallit, muut liikuntatilat ja nuorisotilat. Fyysisen asiakaspalvelun päättyminen ei tarkoita, että työ näissä palveluissa olisi loppunut, Korpisaari muistuttaa.

– On kansalaisten hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä, että poikkeusoloissa kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluja pidetään yllä mahdollisimman paljon virtuaalisesti esimerkiksi etäyhteyksien välityksellä. Joensuussa työnantaja on säästötoimillaan estämässä tämän.

– Poikkeuksellisissa olosuhteissa kuntien palvelutuotannossa on tilaa palveluinnovaatioille ja luovuudelle. Nyt kannattaa voimavaroja kohdentaa etenkin fyysistä läsnäoloa korvaavien etäpalvelujen tuottamiseen. Lomauttamisten sijaan henkilöstön osaaminen tulisi valjastaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja etäratkaisujen kehittämiseen.

Lisätietoja:
Jaakko Korpisaari
kuntasektorin neuvottelupäällikkö
Akavan Erityisalat
puh. 0201 235 363, 040 777 9422