Akavan Erityisalat kannattaa Maria Teikaria Akavan uudeksi puheenjohtajaksi

Maria Teikari on Akavan Erityisalojen ehdokas Akavan puheenjohtajaksi. Teikaria kannatti liiton jäsenkyselyssä 81 prosenttia vastanneista.

19.8.2020

Akavan Erityisalat asettuu tukemaan hallintotieteiden maisteri, palvelujohtaja Maria Teikaria Akavan uudeksi puheenjohtajaksi. Akavan Erityisalojen hallitus päätti asiasta tänään 18.8. perehdyttyään ehdokkaisiin ja vaalia koskevan jäsenkyselyn tuloksiin. Hallitus myös haastatteli molemmat ehdokkaat, Teikarin sekä nykyisen puheenjohtajan Sture Fjäderin.

Akavan Erityisalat järjesti jäsenkuulemisen puheenjohtajavalinnasta 1.–14. elokuuta. Kyselyssä Maria Teikaria kannatti 81 prosenttia ja Sture Fjäderiä 12 prosenttia vastanneista. 7 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Kyselyyn vastasi 3 148 jäsentä.

– Jäsenillemme on tärkeää, että Akava ajaa voimakkaasti tasa-arvokysymyksiä sekä myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien jäsenten kuten alipalkattujen asiantuntijoiden asiaa. Haluamme myös uudistaa Akavaa entistäkin avoimemmaksi sekä jäseniään laajasti kuulevaksi järjestöksi. Toivomme valittavan puheenjohtajan vastaavan näihin tarpeisiin ja uskomme, että Teikarilta tämä onnistuisi hyvin, tiivistää Akavan Erityisalojen hallituksen puheenjohtaja Tuire Eilittä.

Jäsenkyselyssä avoimia perusteluja valinnalleen esitti 1 367 vastaajaa. Mukana oli paljon kiittäviä arvioita kummastakin ehdokkaasta, jos kohta kritiikkiäkin. Sture Fjäderin vankkaa kokemusta ja hyviä verkostoja arvostettiin. Teikarin taas arvioitiin edustavan uusia tuulia ja muuttuvaa työelämää. Moni jäsen kertoi voivansa samaistua Teikarin arvomaailmaan ja henkilöön. Hänen arvioitiin ymmärtävän esimerkiksi pienellä palkalla sinnittelevien julkisen sektorin koulutettujen naisten tai pätkätyöstä toiseen seilaavien nuorten akavalaisten tilannetta. Monessa puheenvuorossa nähtiin tärkeäksi, että puheenjohtajaksi nousisi ensimmäistä kertaa nainen.

Jäsenkyselyssä pyysimme myös nimeämään kolme tärkeintä asiaa, joiden mukaan Akavan tulevan puheenjohtajan tulisi toimia. Annetusta yhdentoista kohdan listasta kaksi kohtaa nousivat ylitse muiden. Akavan puheenjohtajan tulisi puolustaa työn vaativuuteen ja korkeaan koulutukseen nähden alipalkattujen akavalaisten naisvaltaisten alojen työmarkkina-asemaa (52 prosenttia mainitsi). Akavan puheenjohtajan tulisi myös puolustaa yhdenvertaisuutta, inhimillisyyttä ja suvaitsevuutta yhteiskunnassa ja työelämässä (48 prosenttia mainitsi).

Kolmanneksi eniten ääniä sai toive, jonka mukaan Akavan puheenjohtajan tulee toimia sen puolesta, että koulutus, sivistys, tutkimus, asiantuntemus ja osaaminen ymmärretään kansallisen hyvinvoinnin ja menestyksen edellytyksiksi (42 prosenttia mainitsi). (Kaikkien vaihtoehtojen saamat valinnat liitteenä olevassa graafissa.)

Akavan puheenjohtaja valitaan 25. elokuuta keskusjärjestön liittokokouksessa. Kullakin Akavan jäsenliitolla on käytössään liiton koon mukaan määräytyvä potti ääniä. Akavan Erityisalojen äänet, 50/877 ääntä, ohjataan liiton hallituksen yksimielisen päätöksen mukaisesti tukemaan Maria Teikarin valintaa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Tuire Eilittä, Akavan Erityisalat, puh. 040 512 7483
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800

Akavan Erityisalat on kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimivien ammattiliitto, johon kuuluu 22 jäsenyhdistystä. Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiin kuuluu yhteensä vajaat 27 000 jäsentä.

Tiedotten alkuperäinen julkaisuaika 18.8.2020 klo 19.16.