Akavan Erityisalat, Kieliasiantuntijat: Tulkit työnseisaukseen huonoja kilpailutuksia vastaan

Tulkit järjestävät torstaina 25.11. klo 10.20 kolmen minuutin työnseisauksen. Mielenilmauksella vastustetaan huonoja työehtoja ja julkishallinnon lähes pelkästään hintaan perustuvia kilpailutuksia. Työnseisauksen takana ovat Kieliasiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat.

12.11.2021

Tulkkien työnseisaus 25.11. on poikkeuksellinen, sillä se koskee kaikkia tulkkeja ja siihen osallistuu niin palkansaajia kuin ammatinharjoittajia.
Työseisauksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota seuraaviin epäkohtiin:

  • Julkishallinto kilpailuttaa tulkkauspalveluita lähes yksin hinnan perusteella. Laadun osuus on mitätön. Tämä on johtanut holtittomaan hinnalla kilpailuun ja hintojen syöksykierteeseen niin, ettei ammattilaisten enää kannata pysyä tai kehittyä työssään. Julkishallinnon on kannettava sosiaalinen vastuunsa palveluidensa hankinnassa.
    • Tulkin rooli on välttämätön viestintätilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä, ja siksi tulkkaustilanteissa tulee käyttää koulutettua ammattilaista. Näin ei aina ole nyt, vaan tulkkina voi toimia kuka tahansa.
    • Tulkkien työ- ja sopimusehdot käytännössä sanellaan heille. Kieliasiantuntijat ry:n keväällä 2021 tekemän puhuttujen kielten tulkkien ansiotasokyselyn mukaan noin puolet kyselyyn vastanneista ei pysty neuvottelemalla vaikuttamaan ansiotasoonsa tai sopimusehtoihinsa. Kaikkien tulkkausalan yritysten tulisi neuvotella työntekijöidensä ja alihankkijoidensa kanssa aidosti työn ehdoista.

Työnseisauksen aikana työtehtävissä oleva tulkki ei tee työtehtäviään vaan lukee ääneen yhteisen julkilausuman.

Tulkkien julkilausuma työseisauksen aikana 25.11.2021(pdf)

Työnseisaus kohdentuu ennen kaikkea kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja valtion muihin organisaatioihin, joille tulkit tuottavat palveluita. Lähes kaikki organisaatiot ovat kilpailuttamassa tulkkauspalveluita lähiaikoina, sillä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimus päättyy vuonna 2022. Lisäksi tulossa on 21 uutta hyvinvointialuetta, jotka kilpailuttavat tulkkauspalvelunsa, myös vammaisten tulkkauspalvelut. Sillä, miten nämä kilpailutukset laaditaan, on merkitystä tulkkien tulevalle työelämälle.

Tulkit vaativat myös tasavertaista neuvotteluasemaa tulkkien ja tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten välillä etenkin puhuttujen kielten puolella. Työnseisauksella viestitään, että tulkit ovat saaneet tarpeekseen sopimusehtojen sanelusta. Tulkkien tilanne työelämässä on heikentynyt jatkuvasti ja todella pitkään. Iso osa tulkeista kokee olevansa voimattomia yrityksiä vastaan. Vaikutusvalta omiin sopimusehtoihin on pieni.

Työnseisauksen takana ovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys, Kieliasiantuntijat ry.

Lisätiedot:
Hanna Gorschelnik
toiminnanjohtaja
Kieliasiantuntijat ry
puh. 050 576 2553