Akavan Erityisalat kuulee jäseniään Akavan puheenjohtajavalinnassa

Akavan Erityisalat pitää erittäin tervetulleena, että Akavaan saadaan puheenjohtajavaali. Liitto haluaa kuulla jäsenten näkemyksen puheenjohtajakandidaateista ennen ehdokasvalintaansa. – Meille on tärkeää, että uusi puheenjohtaja ottaa työssään huomioon Akavan koko moninaisen jäsenkunnan, sanoo Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä.

20.5.2020

Akavalle valitaan puheenjohtaja 25. elokuuta 2020 pidettävässä liittokokouksessa. Puheenjohtajuutta tavoittelee jo kaksi hakijaa, nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtaja Maria Teikari.

– Odottelemme vielä tovin tuleeko muita ehdokkaita ja lähetämme sen jälkeen kyselyn jäsenillemme. Kysymme, kuka jäsenten mielestä olisi paras tekemään akavalaista vaikuttamistyötä ja korkeakoulutettujen edunvalvontaa. Päätöksen tekee hallituksemme elokuussa, Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä kertoo.

Akavan Erityisalat kiteytti helmikuussa toiveensa Akavan uudelle puheenjohtajakaudelle viiteen teemaan otsikolla Tavoitteena tasa-arvoisempi Akava.

Akavan Erityisalojen teemat ovat:
1. Yhdenvertainen ja inhimillinen työelämä ja sosiaaliturva.
2. Työn vaativuuteen ja korkeaan koulutukseen nähden alipalkattujen palkkaus ja työmarkkina-asema.
3. Silpputyötä vaihtelevissa työmuodoissa tekevien aktiivinen edunvalvonta. Työelämän muutosten ennakointi ja tulevaisuuden työelämän rakentaminen oikeudenmukaiseksi.
4. Vastuullisuus ilmastoasioissa ja kansainvälisesti reilun työelämän edistämiseksi.
5. Akavan toimintatapojen läpinäkyvyys ja Akava-yhteisön sisäisen luottamuksen vahvistaminen.

– Ottaako uusi puheenjohtaja huomioon alipalkattujen akavalaisten naisvaltaisten alojen merkityksen? Ovatko työelämän ja sosiaaliturvan inhimillisyys ja yhdenvertaisuus puheenjohtajan sydäntä lähellä? Aikooko hän työskennellä ilmastonmuutosta vastaan ja vaikuttaa reilun työelämän puolesta myös kansainvälisesti? Nämä kaikki ovat jäsenistöllemme tärkeitä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa keskeisiä kysymyksiä, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Jäseniämme työskentelee myös ns. uuden työn ammateissa, joissa epävakaat työolot palkansaajan ja yrittäjien välimaastossa ovat tuttuja. Monen palkansaajajäsenemme työuraa leimaavat määräaikaisuudet. Nämä ovat olleet jo pitkään Akavan Erityisalojen agendalla. Näiden kysymysten tulee jatkossakin kuulua myös Akavan työelämän kehittämisen agendalle, Luomanmäki sanoo.

– Naisvaltainen jäsenistömme on Akavan pienipalkkaisinta. Heidän ansionsa eivät korkeasta koulutuksesta ja vaativasta työstä huolimatta useinkaan nouse edes suomalaisen keskipalkan tasolle. Akavassa on paljon vastaavassa asemassa olevia jäseniä. Vaikka palkkaneuvottelut ovat neuvottelujärjestöjemme YTN:n ja JUKOn työsarkaa, toivomme, että keskusjärjestönä Akava omalla vaikuttamistyöllään nostaa näitä asioita esiin ja antaa selkeän tuen sekä akavalaisten neuvottelujärjestöjen että yksittäisten liittojen työlle tällä alueella, sanoo puheenjohtaja Tuire Eilittä.

Luomanmäki ja Eilittä korostavat liiton haluavan uudelta puheenjohtajakaudelta myös lisää läpinäkyvyyttä Akavan toimintatapoihin.

– Tässä on kehitytty hyvään suuntaan. Akava-yhteisön sisäisen luottamuksen ja hyvän ilmapiirin rakentaminen ovat Akavan menestyksen perusta myös jatkossa. Puheenjohtajavaali antaa nyt erinomaisen tilaisuuden käydä rakentavaa keskustelua Akavan ja koko ay-liikkeen tulevaisuudesta, Eilittä ja Luomanmäki sanovat.

Akavan Erityisalat ei näillä näkymin aio esittää omaa ehdokastaan Akavan puheenjohtajavaaliin.

– Meiltä on pitkin kevättä kyselty kantoja Akavan puheenjohtajavaaliin. Siksi halusimme hyvissä ajoin jo helmikuussa nostaa keskusteluun jäsenillemme tärkeät kysymykset. Haluamme myös kysyä suoraan jäseniltä vaaliin ilmoittautuneista. Ehdokkaan sukupuoli tai ikä eivät ole meille tärkeitä asioita, vaan kanta jäsenillemme keskeisiin kysymyksiin, Eilittä ja Luomanmäki korostavat.

***
Akavan Erityisalat on kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja esihenkilöitä edustava liitto, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä. Liitto on lähes 27 000 jäsenellään Akavan suurimpien liittojen joukossa. Jäsenistöstä noin puolet työskentelee julkisella ja puolet yksityisellä sektorilla. Liiton jäseninä on kasvavassa määrin myös ammatinharjoittajia ja yksinyrittäjiä.

Lisätietoja:
Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä, p. 040 512 7483, tuire.eilitta@akavanerityisalat.fi
Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja, Akavan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki, p. 040 700 7800, salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi