Akavan Erityisalat, Museoalan ammattiliitto: Moniosaajien museo -julkaisu tuo esille alipalkkauksen

Uusi Moniosaajien museo -julkaisu kuvaa, millaista huippuosaamista on modernin museotyön taustalla. Alan palkkaus ei ole pysynyt museotyön kasvaneiden vaatimusten perässä.

7.11.2019

– Maamme museopolitiikan visiona on, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asiakkaat. Jotta visio toteutuu, museoala tarvitsee koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa, jolle on maksettava työn vaativuuden mukaista palkkaa, sanoo Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

– Jotta museoalan palkkavaatimus tulisi ymmärrettäväksi, kokosimme uuteen Moniosaajien museo -julkaisuun usein piiloon jääviä näkökulmia museotyöhön. Toivomme julkaisun avaavan museotyön merkitystä ja vaativuutta mahdollisimman konkreettisesti. Viestimme museoalan rahoituksesta päättäville on, että ala tulee nostaa palkkakuopasta, Mäkelä sanoo.

Jäsenet mukana julkaisun tekemisessä

– Teimme Moniosaajien museo -julkaisua yhdessä jäsentemme kanssa. Pohdimme museoalan ammattilaisten kanssa muun muassa museoalan perustehtävää, merkitystä ja hyötyjä sekä kansalaisten että koko yhteiskunnan kannalta, Mäkelä kertoo.

– Työ oli erittäin hedelmällistä. Sen myötä tuli selväksi, miten sitoutuneita museoalan ammattilaiset ovat työhönsä ja miten kipeänä ongelmana oman työn alipalkkaus koetaan, Mäkelä sanoo.

– Keräsimme kampanjassa myös jäsenten perusteluja paremmalle palkalle. Mieleeni jäivät esimerkiksi museonjohtaja Laura Lotta Anderssonin sanat: Me otamme talteen sen, mikä meidän ajastamme kerrotaan tulevaisuudessa.

– Museot elävät tällä hetkellä nousukauttaan. Niitä arvostetaan ja osataan hyödyntää. Arvostuksen on aika näkyä myös museoammattilaisten palkkauksessa, sanoo Akavan Erityisalojen kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari.

– Esimerkiksi korkeakoulutettu museoamanuenssi kuntasektorilla saa palkkaa keskimäärin 2 706 euroa kuukaudessa, mikä on 1 714 euroa vähemmän kuin muilla akavalaisilla. Tämä on työn vaativuuteen nähden liian vähän, Korpisaari sanoo.

– Museopalkoissa on kirittävää myös yksityisissä museoissa. Palkat tulee saada vastaamaan muita työmarkkinoita. Tämä edellyttää julkisen rahoituksen kasvattamista, muistuttaa yksityisten museoiden työehtosopimuksen pääneuvottelija työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

Moniosaajien museo -julkaisu on osa Museoalan ammattiliiton ja Akavan Erityisalojen #alanarvostus-palkkakampanjaa. Julkaisuun voi tutustua täältä.

Lisätietoja:
Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja, Museoalan ammattiliitto, p. 040 774 7620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi
Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö, Akavan Erityisalat, p. 040 777 9422, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi
Kari Eskola, työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat, p. 040 590 5693, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 5.11.2019.