Akavan Erityisalat, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat: Nuorisotyölle osoitettava lisää resursseja

Nuorisotilojen määrä maassamme on vähentynyt, vaikka nuoret tarvitsisivat yhä enemmän turvallisia tiloja, tekemistä ja välittäviä aikuisia. Kuntien nuorisotyölle on osoitettava lisää resursseja, vaatii Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat Nuoli. Nuoli on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö.

12.10.2022

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Nuorisolain mukaiset nuorisotyön ja -politiikan tehtävät jäävät edelleen kuntien vastuulle.

– Jotta kunnissa tehtävä nuorisotyö olisi jatkossa riittävän vaikuttavaa ja täyttäisi nuorisolain odotukset, on nuorille suunnattujen resurssien määrää kasvatettava, vaatii Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Harri Liikala.

– Nuorisotyöllä pystytään reagoimaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia vaarantaviin tekijöihin ja ennaltaehkäisemään mahdollista syrjäytymistä, mutta vain, mikäli toiminta on riittävän resursoitua.

– Nuorten tilanne on jo hälyttävä. Monen nuoren turvallisuuden tunne on järkkynyt ja kokemus hyvinvoinnista heikentynyt ympäristökriisin, pandemian ja nyt erityisesti Ukrainan sodan vuoksi, Liikala muistuttaa.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on huolissaan nuorisotilojen vähentymisestä, sillä tilat mahdollistavat nuorten ja toimialan ammattilaisten vaikuttavan kohtaamisen.

Aluehallintovirastojen mukaan nuorisotilojen määrä koko maassa on laskenut viime vuosina, vaikka maamme 13-18-vuotiaiden nuorten määrä on jonkin verran lisääntynyt. Koronaviruspandemian alettua nuorisotyön saatavuus väheni, vaikka nuorisotyötä toteutettiin paljon digitaalisen ja verkkonuorisotyön keinoin. (Aluehallintovirasto 2021)

– Nyt nuorisotiloja ei ole läheskään kaikissa kaupunginosissa tai taajamissa. Nuorten on usein matkustettava keskustaan päästäkseen nuorisopalveluiden piiriin. Näin kynnys käyttää palveluja nousee usein liian korkeaksi, Liikala sanoo.

Tilojen lisäksi toimialan henkilöresursseja on lisättävä, sillä tällä hetkellä kunnan perusnuorisotyössä työskentelee vain noin 1 200 kokoaikaista nuorisotyöntekijää.

– Kokoluokkaa kuvastaa se, että koko maassa on keskimäärin 804 nuorta yhtä nuorisotyön henkilötyövuotta kohden. Useissa pienissä kunnissa nuorisotyöhön on varattu henkilöresursseja alle yksi henkilötyövuosi.

Turvallinen kokemus nuorisotilasta

Nuoret itse arvostavat nuorisopalveluja ja toivovat lisää nuorille suunnattuja tiloja ja tekemistä.

Vuonna 2021 Nuorten osaamiskeskus Kanuunan nuorisotilakyselyn mukaan 91 % vastaajista koki voivansa olla oma itsensä nuorisotilassa ja 89 % koki tulleensa ymmärretyksi nuorisotilassa ollessaan.
87 % piti nuorisotilan ilmapiiriä turvallisena ja yhtä moni luotti siihen, että saa nuorisotilassa aikuisilta tarvittaessa apua.

Nuorten osaamiskeskus Kanuunan nuorisotilakävijöille suunnattuun kyselyyn vastasi  3 393 nuorta kaikkiaan 53 kunnasta ja mukana oli 238 nuorisotilaa. (Kanuuna 2021)

– Myös aluehallintoviraston linjauksen mukaan nuorille suunnattuja avoimia tiloja tulee ylläpitää kunnissa ja järjestöissä, sillä ne ovat tärkeitä kohtaamispaikkoina, Liikala huomauttaa.

Lisätietoja: Harri Liikala, puheenjohtaja, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat,
puh. 045 187 7979, harri.liikala@nuoli.info

***
Lähteitä
Aluehallintovirasto 2021. Peruspalvelujen arviointi 2021. Aluehallintovirastojen vuotta 2021 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. 7/8 Kunnallisen nuorisotyön saatavuus.

HUS.fi Uutinen 9.8.2022. Peruskoulun oppilaiden mielenterveyshaasteet lisääntyneet viimeisen kahden vuoden aikana

Nuorisotyön viikko 10.–16.10.2022

Valtakunnallista Nuorisotyön viikkoa vietetään viikolla 41 eli 10.–16.10.2022 nyt yhdeksännen kerran. Teemaviikolla nostetaan esiin nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi sekä kampanjoidaan nuorten hyvinvointia tukevien toimien puolesta.

Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teemana on nuoret ja nuorisotyö koronan jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582

Harri Liikala, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat
Puheenjohtaja
Puh: 045 187 7979

harri.liikala@nuoli.info

Petteri Piirainen, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat
Toiminnanjohtaja
Puh: 045 894 5757

petteri.piirainen@nuoli.info

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 12.10.2022 kello 7:05:09