Akavan Erityisalat: Omaishoitovapaa palkalliseksi

Työntekijät saavat ensi vuonna oikeuden lakisääteiseen mutta palkattomaan omaishoitovapaaseen. – Vapaa on saatava palkallisena, Akavan Erityisalat esittää. Palkallisuus tulee liiton mielestä saada osaksi työ- ja virkaehtosopimuksia kaikilla työnantajasektoreilla.

2.9.2021

EU:n tasapainodirektiivi tuo 2.8.2022 Suomeen työntekijälle oikeuden viiden päivän vuosittaiseen omaishoitovapaaseen. Palkaton vapaa toteutetaan osana perhevapaauudistusta työsopimuslakia muuttamalla.

Akavan Erityisalat esittää, että omaishoitovapaan palkallisuus nostetaan akavalaiseksi kärkitavoitteeksi kaikilla sopimusaloilla.

Palkallista omaishoitovapaata puoltaa sukupuolten palkkatasa-arvon vahvistaminen eri toimialojen kesken. Nykyisin naiset huolehtivat selkeästi useammin omaishoidosta kuin miehet. Omaishoitoa varten otetaan palkatonta vapaata tai siihen käytetään vuosilomia ja saldovapaita, jotka on tarkoitettu työstä palautumiseen.

– Tällä hetkellä omaishoitoa tehdään naisten palkkapussista ja myös naisten jaksamisen ja työhyvinvoinnin kustannuksella, huomauttaa työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– EU-direktiivi tuo omaishoitoon kaivatun korvamerkityn vapaan. Kaikilla ei ole kuitenkaan varaa ottaa viittä palkatonta vapaapäivää vuodessa. Vasta vapaan palkallisuus antaa monille mahdollisuuden hyödyntää sitä, Eskola sanoo.

– Kyse on myös inhimillisestä työelämästä ja työurien pidentämisestä. Maan talouden pohjavire on hyvä ja työvoima toipumassa pandemiasta. Nyt on aika tehdä sopimusneuvotteluissa työelämää parantavia, kustannusvaikutteisiakin esityksiä, Kari Eskola sanoo.

– Oletettavaa on, että omaishoidon merkitys on kasvava. Ainakin kuntataloudelle toisi säästöjä, jos työntekijät voisivat helpommin ottaa vastuuta läheistensä hoidosta.

– Olemme nostaneet eri sopimuspöytien yhteiseksi tavoitteeksi työhyvinvoinnin, perheen ja työn yhteensovittamisen sekä perhevapaauudistuksen implementoinnin työ- ja virkaehtosopimuksiin. Omaishoitovapaan palkallisuus on tärkeä osa tätä perheen ja työn yhteensovittamisen kokonaisuutta.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Kari Eskola, Akavan Erityisalat, puh. 0201 235 367, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Akavan Erityisalojen tavoitteet työehtosopimusneuvotteluihin: https://www.akavanerityisalat.fi/nain_vaikutamme/sopimusneuvottelut/tavoitteemme

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuajaika 1.9.2021.