Akavan Erityisalat: Opiskelijoiden tulevaisuudenuskoa lujitettava – neljä teesiämme

Opintoja on painettu eteenpäin, mutta yksinäisyys ja huoli tulevaisuudesta koettelee opiskelijoita, ilmenee Akavan Erityisalojen kyselystä. Liitto ehdottaa neljää teesiä opiskelijoiden tukemiseksi koronakriisin jälkeen: 1. Ohjaaminen ja tuki kuntoon. 2. Opintotuen pisterajoista luovuttava. 3. Palkallisiin harjoittelujaksoihin panostettava. 4. Yhteisöllisyyden merkitys tunnustettava.

12.5.2021

Akavan Erityisalat:

Opiskelijoiden tulevaisuudenuskoa lujitettava – neljä teesiämme

1. Ohjaaminen ja tuki kuntoon

Ohjauksen ja opetuksen resurssit on saatava kuntoon, jotta opiskelijoiden usko tulevaisuuteen saadaan elvytettyä. Korkeakouluilla tulee olla riittävästi henkilöstöä paitsi opetuksessa myös tukipalveluissa. Opiskelijoilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä tukea henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Akavan Erityisalojen opiskelijakysely: Vain noin puolet opiskelijoista katsoo saaneensa omalta oppilaitokseltaan riittävästi tukea opintoihin liittyvissä asioissa poikkeustilanteen aikana.

”Jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta, yksinäisyys, yliopiston ja yhteiskunnan paine suorittamiseen lisäävät ahdistusta suuresti kaiken tämän kriisin keskellä. Kukaan ei ole yliopistolla kiinnostunut siitä, mitä opiskelijoille kuuluu.” (Akavan Erityisalojen opiskelijakysely, avoimet vastaukset, maaliskuu 2021)

2. Opintotuen opintopisterajat poistettava väliaikaisesti

Jotta opiskelijoiden koronapandemian aiheuttamat taloudelliset ongelmat eivät kasaannu eikä valmistuminen viivästy, yhdymme Akavan opiskelijoiden ehdotukseen opintotuen opintopisterajojen väliaikaisesta poistamisesta.

Opiskelijoiden tulonsaannin mahdollisuudet ovat heikentyneet jo kahtena peräkkäisenä vuotena. Useilla aloilla kesätöiden saanti on vaikeutunut. Opiskelijat työskentelevät usein esim. palvelualoilla, joiden työpaikat ovat vähentyneet koronasäädösten myötä.

Myös oman alan työharjoittelupaikkojen määrä on niukka. Esimerkiksi kokonaan etänä suoritettu harjoittelujakso ei tuo samanlaista kokemusta työelämästä kuin lähiharjoittelu.

Korona on hankaloittanut myös loppuvaiheen opiskelua, kun esimerkiksi aineistonkeruusuunnitelmia lopputyötä varten on pitänyt muuttaa tai aineiston saaminen on hankaloitunut kirjastojen sulkeutumisen vuoksi.

Akavan Erityisalojen opiskelijakysely: Toisena koronakeväänä 2021 40 % opiskelijoista katsoo valmistumisensa viivästyvän. Koronapandemian alkaessa oltiin vielä jonkin verran toiveikkaampia. Tällöin 34 % arvioi valmistumisensa viivästyvän.

”Rahasta on paljon huolta, koska kesätöitä on vaikea saada. Pelkään, etten saa riittävästi opintopisteitä ja joudun maksamaan opintotukea takaisin. Opintolainaa kertyy valtavia määriä, koska rahaa ei tule juuri mistään.” (Akavan Erityisalojen opiskelijakysely, avoimet vastaukset, maaliskuu 2021)

3. Palkallisiin harjoittelujaksoihin panostettava

Toimivat työelämäyhteydet ja harjoittelut on saatava jatkumaan, jotta opiskelijat saavat tärkeitä työelämätaitoja ja verkostoja tulevaisuutta varten. Korona-aikana etäharjoitteluissa työelämän verkostojen muodostaminen on vaikeutunut ja työelämätaitojen harjoittelu jäänyt usein Teams- tai Zoom-yhteyksien varaan.

Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelusta tulee tehdä pakollista. Harjoittelupalkkoja tulee kohentaa ja työehtosopimuksia on noudatettava. Kaikista korkeakouluharjoitteluista tulee maksaa vähintään työssäoloehdon mukainen palkka.

Akavan Erityisalojen opiskelijakysely: Puolet opiskelijoista kokee, että työelämäyhteyksien luominen on hankaloitunut koronapandemian vuoksi. Jopa 63 % opiskelijoista tuntee, että koronakriisi syö pohjaa omalta tulevaisuudelta.

”Stressi ja ahdistus tulevaisuuteen liittyen ovat usein läsnä. Olen kuitenkin onnekas, sillä onnistuin saamaan kesäksi työtä ja ympärilläni ovat hyvät tukiverkostot. Kaikkein eniten olen huolissani opiskelijoista, joilla ei samanlaisia tukiverkostoja ole ja joiden mahdollisuudet päästä avun piiriin ovat ruuhkautuneiden palvelujen takia heikot.” (Akavan Erityisalojen opiskelijakysely, avoimet vastaukset, maaliskuu 2021)

4. Yhteisöllisyyden merkitys opinnoissa tunnistettava

Yhteisöllisyyden, ryhmäytymisen ja verkostojen tuen merkitys opinnoissa on tunnistettava ja tunnustettava yhteiskunnassamme paremmin. Vapaamuotoista opiskelijatoimintaa ei pidä tuomita, vaan pyrkiä luomaan kaikille opiskelijoille tasa-arvoiset edellytykset osallisuuteen opiskelijayhteisössä.

Opiskeluaika on paljon muutakin kuin vain opintopisteiden suorittamista. Vaikka suurin osa kyselyymme vastanneista koki, että on suoriutunut opinnoista hyvin, nousi kyselystä esiin yksinäisyyden ja yksin puurtamisen kokemukset sekä huoli henkisestä jaksamisesta.

Akavan Erityisalojen opiskelijakysely: Jopa 68 % opiskelijoista sanoo kokevansa yksinäisyyttä etäopintojen vuoksi.

”Aloitin opinnot syksyllä. En ole tavannut yhtäkään opettajaani tai kokenut minkäänlaista henkilökohtaista kontaktia heihin. En ole päässyt vielä kertaakaan kokemaan lähiopetusta yliopistossa, ja itseopiskelua tukevat tilat kampuksella ovat kiinni. Hyvän tuutoritoiminnan myötä olen saanut jonkin verran kavereita. Tiedän, että monet eivät ole saaneet vielä ollenkaan opiskelijakavereita.” (Akavan Erityisalojen opiskelijakysely, avoimet vastaukset, maaliskuu 2021)

Opiskelijakysely: ”Zoom-luennot ja itsenäinen puurtaminen opiskelijaelämän ainoa sisältö”
Kuormittava koronakevät – Akavan Erityisalojen opiskelijakyselyn tuloksia

Lisätietoja:
järjestöpäällikkö Paula Antell, Akavan Erityisalat, puh. 0201 235 338
tiedontuotannon asiantuntija Hanna Koskenheimo, Akavan Erityisalat, p. 0201 235 368