Akavan Erityisalat: Paikallisen sopimisen laajentamiseen vain korjaamalla lausunnolla olleen esityksen valuviat

Paikallisen sopimisen laajennus tulee toteuttaa yhdenvertaistamalla aidosti järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien yritysten asemaa suhteessa toisiinsa, Akavan Erityisalat korostaa hallituksen esitysluonnosta koskevassa lausunnossaan.

16.4.2024

Paikallista sopimista on laajennettava hallitusti valvontaa unohtamatta.

– Olemme huolissamme epätasapainosta vapauksien ja vastuun välillä, mikäli hallituksen esitys paikallisen sopimisen laajentamisesta toteutuisi, sanoo edunvalvontajohtaja Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

Esityksen mukaan järjestäytymättömille työnantajille ollaan lisäämässä vain oikeuksia ilman työehtosopimusjärjestelmän velvoitteita.

– Esitys heikentää työnantajien kannusteita järjestäytyä työnantajaliittoihin. Tämä lisäisi järjestäytymättömille yrityksille oikeuksia ilman velvoitteita tai valvontaa, kun taas järjestäytyneet työnantajat ovat valvontavelvollisuuden piirissä. Asetelma ei ole reilu, Lamponen sanoo.

– Kun työnantajien kannusteet järjestäytyä heikkenevät, yleissitovien työehtosopimusten merkitys vaarantuu pidemmällä aikajänteellä. Tällöin on iso riski, että järjestäytymättömät työnantajat alkavat polkea heikomman osapuolen eli työntekijöittensä työehtoja. Tämä kaikki on hyvin haitallista vuosikymmenet hyvin toimineelle suomalaisen sopimisen kulttuurillemme, Lamponen sanoo.

Akavan Erityisalat yhtyy keskusjärjestö Akavan esityksiin korvaavista vaihtoehdoista edistää paikallista sopimista.

– Kaivaisimme aikanaan jo laajan yksimielisyyden saavuttaneen ns. kiky-kompromissin uudestaan harkintaan. Siinä paikallinen sopiminen laajennettaisiin järjestäytymättömiin yrityksiin samoilla edellytyksillä ja velvollisuuksilla kuin järjestäytyneissä yrityksissä.

– Sopimismahdollisuuksia voisi myös kokeilla ensin alle 10 hengen mikroyrityksiin.

Laajennuksiin mentäisiin, jos kokeilusta saataisiin tutkitusti kaikkien kannalta myönteisiä tuloksia. Akavan Erityisalojen jäsenistöstä suuri osa työskentelee juuri pienissä yrityksissä ja meillä on hyviä kokemuksia pienten yritysten talokohtaisista työehtosopimuksista.

– Kolmanneksi järjestäytymättömien yritysten mahdollisuus erilliseen ns. liitäntäsopimukseen avaisi työehtosopimuksen tarjoamat sopimismahdollisuudet ilman järjestäytymisen pakkoa, Lamponen sanoo.

Akavan Erityissalat antoi lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta, joka koski lainsäädäntöä paikallisen sopimisen edistämiseksi. Lausuntoaika päättyi 12.4.2024.

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582

Helena Lamponen, Akavan Erityisalat
Johtaja, edunvalvonta- ja lakipalvelut. Työlainsäädäntöä koskevat kysymykset.
Puh: 040 631 7660

helena.lamponen@akavanerityisalat.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.4.2024 8.16