Akavan Erityisalat: Seinäjoen kaupunki keskeyttänyt palkanmaksun ilman perustetta

Seinäjoen kaupunki on keskeyttänyt koronatilanteeseen vedoten palkanmaksun osalta jäsenistöämme. Akavan Erityisalat ei hyväksy Seinäjoen kaupungin päätöstä. Tutkimme päätösten oikeudellisuuden ja riitautamme jälkikäteen epäselvät tapaukset.

17.4.2020

Akavan Erityisalojen mielestä kuntatyönantajan tulee toimia koronaviruspandemiassa vastuullisesti eikä kohdistaa työntekijöihin säästötoimia, joilla palkanmaksu keskeytetään tai työntekijöitä/viranhaltijoita lomautetaan nopeutetulla yt-menettelyllä.

Seinäjoen kaupunki harkitsee palkanmaksun keskeyttämisestä työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin perusteella. Säädöksen mukaan palkanmaksun voi keskeyttää, mikäli työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemiaa ei voi tulkita säädöksen tarkoittamaksi syyksi palkanmaksun keskeytykselle. Epidemia ei ole tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman kaltainen tilanne eivätkä viranomaisten rajoitukset ole laissa tarkoitetulla tavalla yllätyksellisiä.

Hallituksen suunnitelmat valmiuslakien käyttöönotosta olivat tiedossa ennen Seinäjoen kaupungin päätöstä. Virkasuhteisten osalta päätös on kiistatta lainvastainen, koska työsopimuslakia ei sovelleta julkisoikeudellisiin palvelussuhteisiin, liitto toteaa kirjelmässään Seinäjoen kaupungille.

– Maan hallitus on vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi. Hallitus on tukenut kuntien taloutta kehysriihessä päätetyllä tukipaketilla, sanoo Akavan Erityisalojen kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari.

– Tulkitsemme, että Seinäjoen kaupunki käyttää poikkeustilannetta hyväkseen säästösyistä. Saavutettava säästö on kuitenkin pieni, koska kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen osuus kaupungin budjetista on vain muutama prosentti, Korpisaari sanoo.

Akavan Erityisalat vetoaa Seinäjoen kaupunkiin, jotta se peruisi päätöksen palkanmaksun keskeytyksestä. Jos työn tarve on oikeasti vähentynyt eikä korvaavaa työtä löydy, on aloitettava normaali yhteistoimintamenettely.

Mikäli päätökset tulevat voimaan, liitto arvioi jälkikäteen Seinäjoen kaupungin toimien oikeellisuuden ja riitauttaa jokaisen jäseniään koskettavan epäselvän tapauksen.

Nyt kannattaisi panostaa palveluinnovaatioihin ja etäpalvelujen kehittämiseen

– Maan hallitus sulki asiakkailta valmiuslain nojalla kunnallisia palvelutiloja, muun muassa kirjastot, kirjastoautot, museot, teatterit, kulttuuritalot, uimahallit, muut liikuntatilat ja nuorisotilat. Fyysisen asiakaspalvelun päättyminen ei tarkoita, että työ näissä palveluissa olisi loppunut, Korpisaari muistuttaa.

– On kansalaisten hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä, että poikkeusoloissa kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluja pidetään yllä mahdollisimman paljon virtuaalisesti esimerkiksi etäyhteyksien välityksellä. Seinäjoella työnantaja on säästötoimillaan estänyt tämän.

– Poikkeuksellisissa olosuhteissa kuntien palvelutuotannossa on tilaa palveluinnovaatioille ja luovuudelle. Nyt kannattaa voimavaroja kohdentaa etenkin fyysistä läsnäoloa korvaavien etäpalvelujen tuottamiseen. Lomauttamisten sijaan henkilöstön osaaminen tulisi valjastaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja etäratkaisujen kehittämiseen.

Lisätietoja:
Jaakko Korpisaari
kuntasektorin neuvottelupäällikkö
Akavan Erityisalat
puh. 0201 235 363, 040 777 9422