Akavan sairaanhoitajat ja Taja: Hoitotyön johtaminen hyvinvointialueilla on turvattava

Sote-alan ja erityisesti hoitotyön johtamisen tilanne Suomessa on haastava. Talouden tasapainottamistoimet ovat monella hyvinvointialueella tarkoittaneet hoitotyön johdon ja asiantuntijoiden tehtävien vähentämistä.

6.6.2024

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että tehtävät valuvat muiden työntekijöiden ja erityisesti lähiesihenkilöiden vastuulle, toteaa Tajan puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala.

Alueet ovat päätyneet myös lomauttamaan johtotehtävissä toimivia.

– Panostamalla hoitotyön johtamiseen varmistetaan, että niukat hoitotyön resurssit hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla sekä lisätään sote-alan veto- ja pitovoimaa, Lehto-Niskala jatkaa.

Hoitotyön johtajat ovat sitoutuneita työhönsä ja kokevat työn imua

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan hyvinvointialueiden esihenkilöistä kuitenkin jopa puolet kokee työpaineita ja lähes kolmasosa kokee, ettei heillä ole vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin työssään. Hyvinvointialueiden johtamisjärjestelmissä hoitotyön johtaminen on huomioitu eri tavoin.

–-Olisi hyödyllistä, jos hoitotyön johtamisen järjestämistä seurattaisiin ja ohjattaisiin valtakunnallisella tasolla,  Lehto-Niskala sanoo.

Hyvä ja vaikuttava hoitotyön johtaminenAkavan sairaanhoitajat ja Taja on julkaissut hyvän ja vaikuttavan hoitotyön johtamisen suuntaviivat, jotka koostuvat seitsemästä erilaisesta keinosta tukea hoitotyön johtamista.

– Me Tajassa haluamme muistuttaa, että hoitotyö ja sen johtaminen on oma asiantuntijuusalueensa,  on oma tieteellinen perusta, Lehto-Niskala taustoittaa.

– Hoitotyön johtamista on tutkittu laajasti ja sen on todettu olevan vaikuttavaa. Hyvällä johtamisella voidaan lisätä hoitajien hyvinvointia ja työssä pysymistä sekä parantaa hoidon laatua ja potilastyytyväisyyttä, hän jatkaa.

Tutustu ohjeistukseen: Hoitotyön johtamisen suuntaviivat

Lisätietoja: Puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala 050 309 1349

 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien etujärjestö. Järjestö kuuluu palkansaajakeskusjärjestö Akavaan