AKI-Liitot: Kaisu Rauhamaa on Vuoden Kanttori 2022

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt Vuoden Kanttoriksi 2022 Malmin seurakunnan johtavan kanttorin Kaisu Rauhamaan. Rauhamaa vastaanotti palkintonsa Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsentapaamisessa Lahden Kansainvälisellä Urkuviikolla keskiviikkona 10.8.2022.

11.8.2022

Valinnan perustelut: Kaisu Rauhamaa on laaja-alainen muusikko, jonka työnjälki on monipuolista, laadukasta ja kaikenikäiset huomioivaa. Hänen työnsä ytimessä kirkkomuusikkona ovat ihmisten yhteinen musisoiminen ja jumalanpalveluselämä. Rauhamaa on toiminut ansiokkaasti esihenkilönä edistäen musiikkitiimin työtä ja kirkkomusiikin asemaa seurakunnassaan. Hän on myös Suomen kanttori-urkuriliiton alaosaston aktiivinen toimija, joka pitää ammattikuntansa ja alaistensa puolta. Rauhamaa on kollegoidensa arvostama, oikeudenmukainen ja hyvä organisaattori. Korona-ajan alussa maaliskuussa 2020 hän ideoi Malmin seurakunnassa edelleen julkaistavan Ehtookellot-sarjan, jonka toteutuksessa ovat mukana niin kollegat kuin kymmenet seurakuntalaiset.

Musiikin maisteri, kanttori Kaisu Rauhamaa on syntynyt vuonna 1960. Hän valmistui kanttoriksi (MuM) Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelmasta 1987. Kaisu Rauhamaa on toiminut Malmin seurakunnan B-kanttorina vuodesta 2001 alkaen. Seurakunnan johtavana kanttorina hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Ennen kanttorin virkauraansa Kaisu Rauhamaa toimi Itä-Helsingin ja Keravan musiikkiopistoissa sekä kanteleensoiton että musiikin teorian ja säveltapailun opettajana. Kaisu Rauhamaa antaa mahdollisuuden musisointiin ja laulamiseen kaiken tasoisille ja kaikenikäisille laulajille ja soittajille. Hän on toiminut seurakuntansa musiikkileikkikoulu- eli muskaritoiminnan mahdollistajana siten, että Malmin seurakunnassa varhaisiän musiikkikasvattajat johdolla kokoontuvat muskariryhmät viikoittain sekä kanttoreiden järjestämät avoimet muskariryhmät periodimaisesti.

Erityisosaamisalueena Kaisu Rauhamaalla on kanteleensoitto. Hän perusti seurakuntaan kannelryhmä-Kanneltajat vuonna 2014. Ryhmässä eri tasoiset soittajat soittavat yhdessä. Soittajia on n 30 ja ohjelmistossa on virsiä, lauluja ja pelimannisävelmiä ja eri kansojen musiikkia. Kanneltajat ovat esiintyneet Suomen lisäksi Eskiltunassa Ruotsissa (2017) sekä Tyrössä Inkerinmaalla 2018. Kaisu Rauhamaa on perustanut Malmin seurakuntaan kaksi lapsikuoroa vuonna 2001 ja nämä kuorot ovat edelleen toiminnassa. Tällä hetkellä hän johtaa myös aikuisten projektikuoroa Messulaulajia.

Säestäminen on aina ollut lähellä Kaisu Rauhamaan sydäntä. Lapsuudenkodissaan hän soitti sisarensa kanssa usein yhdessä, sisar huilua tai viulua ja Kaisu pianoa. Yhteismusisoinnissa hänelle kehittyi sujuva prima vista -taito, josta on jatkuvasti paljon hyötyä. Kaisu Rauhamaa on mielellään mukana yhteisproduktioissa, mm. kuorojen säestäjänä. Pitkälle viedyistä solistisista opinnoista huolimatta hän kokee esiintyjän roolin itselleen vieraaksi, mieluummin hän toimii kannustajana ja rohkaisijana. Omassa työssään ehkä kaikkein olennaisin asia on Kaisu Rauhamaalle seurakunnan laulun johtaminen ja tukeminen – parasta on, kun joku tulee messun jälkeen sanomaan, että olipa mukava laulaa.

Kaisu Rauhamaa on Malmin seurakunnassa huolehtinut kirkkomusiikin asemasta myös organisaation muutosten ja korona-ajan keskellä. Hän toimii hyvässä yhteistyössä luottamushenkilöiden ja seurakunnan työntekijöiden välillä, jotta kirkkomusiikin asema säilyisi edelleen vahvana seurakunnan toiminnassa huolimatta siitä, että työntekijöiden määrää on täytynyt vähentää. Tässä häntä auttaa se, ”että olen lapsesta pitäen viihtynyt palapelien ja sanaristikoiden maailmassa. Johtavan kanttorin työssä vapaapäivä- ja työlistojen tekeminen muistuttaa paljonkin sudokun ratkomista! Korona-aika toi koko musiikkitiimin uudella tavalla yhteen – aiemmin olimme tehneet työtä paljolti omissa toimipisteissämme, nyt kokoonnuimme saman Teamsin ääreen ja löysimme toisistamme paljon osaamista, jonka avulla syntyi aivan uusi yhteinen työote. Iloitsen tiimiläisistäni, joilla riittää ideoita ja synergiaa! Heidän kanssaan olen mielelläni mukana isojenkin tapahtumien järjestämisessä. Ne ovat kiehtova organisatorinen haaste: kuinka aikataulut saadaan natsaamaan, mitä kaikkea on otettava huomioon? On hienoa nähdä, kuinka yhteiset ideat lähtevät lentoon, antavat niin mukaan tulijoille kuin meille palkollisillekin uusia, rikastuttavia kokemuksia ja hitsaavat meitä yhteen.”

Tunnustuksena ansioistaan Kaisu Rauhamaalle luovutettiin Urkurakentamo Veikko Virtasen lahjoittama Principal-urkupilli seinälaattaan kiinnitettynä sekä liiton rahalahja.

Suomen Kanttori-urkuriliitto on 115-vuotias kanttoreiden ammattiliitto. Liiton jäseninä on n. 80 prosenttia evankelis-luterilaisen kirkon kanttoreista sekä lukuisa joukko eläkeläisiä ja opiskelijoita. Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia jäsentensä palvelussuhteen ehdoista sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.

Suomen Kanttori-urkuriliitto muodostaa Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen teologiliiton kanssa yhteisjärjestön AKI-liitot ry:n, jonka toimisto hoitaa näiden kolmen liiton ja niiden jäsenten asiat.

Haastattelupyynnöt: Kaisu Rauhamaa, p 09 2340 4494, kaisu.rauhamaa@evl.fi

Lisätietoja:
www.akiliitot.fi
www.skul.fi
Asiantuntija Annukka Ruusula, AKI ry, puh. 09 4270 1505
Puheenjohtaja Minna Raassina, puh. 044 7768 060

AKI-liitot ry on Akavaan kuuluva työmarkkinajärjestö, jonka jäsenliitot, Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen teologiliitto, edustavat 5 000 pappia, kanttoria, teologia sekä teologian ja kirkkomusiikin opiskelijaa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry neuvottelee Akavan liittojen puolesta julkisen alan virka- ja työehtosopimuksista.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 10.8. 17.00