AKY – Akavalaiset yrittäjät: Kasvulle luotava paremmat edellytykset

Suomen menestyksen kannalta on oleellista, että meillä on erityisesti kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä. Yrittäjyys onkin kasvu- ja työllisyysvaikutuksiensa vuoksi yksi suomalaisen hyvinvoinnin avaintekijöistä. Suomalaisten yritysten kansainvälinen menestys syntyy korkeasta osaamisesta sekä riittävästä kyvystä ja mahdollisuuksista lähteä laajentumaan kansainvälisesti.

31.10.2022

– Tukemalla yritysten oman pääoman kerryttämistä ja taseen vahvistamista luodaan edellytyksiä kasvuyrittäjyydelle. Verotuksen tulee kannustaa riskinottoon ja yrityksen kasvattamiseen, ja sen on oltava kannustavaa myös osaamisintensiivisille ja aloittaville yrityksille, joilla on niukat nettovarat, sanoo AKYn puheenjohtaja Timo Saranpää.

Suomeen tarvitaan lisäksi ketteriä rahoitusmalleja, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden nopean testauksen kansainvälisillä markkinoilla.

Pääoman saamista voitaisiin helpottaa esimerkiksi perustamalla businessenkeleiden rinnalle kanssasijoitusrahastoja, joiden avulla tavalliset ihmiset pystyisivät sijoittamaan yrityksiin pienellä panoksella. Myös Finnveran yrittäjälainan 100 000 euron enimmäismäärää tulee nostaa merkittävästi.

Ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista tulee helpottaa purkamalla esteitä ja pienentämällä riskejä sekä lisäämällä ja kehittämällä kannustimia kuten yksinyrittäjien rekrytointituki. Myös TE-toimistojen ja kaupunkien yrittäjäpalvelut tulee saattaa paremmin saataville.

Kannustavampi toimintaympäristö omistajuudelle synnyttää kasvua

Tietoisuuden lisääminen ei yksin riitä, tarvitaan myös kannusteita. Etenkin sukupolvenvaihdoksia voidaan sujuvoittaa luopumalla yrityskauppojen yhteydessä perintö- ja lahjaverotuksesta Ruotsin mallin mukaisesti.

On myös selvitettävä mahdollisuus listaamattomien yritysten uudelleensijoitettavien voittovarojen luovutusvoittoverotuksen lykkäämiseen. Uudelleensijoitus tulisi tehdä luovutuksen verovuonna tai siitä seuraavana vuonna oman pääoman ehtoisena sijoituksena listaamattomaan yhtiöön. Tässä voidaan hyödyntää kokemuksia Iso-Britannian mallista.

Onnistuneet omistajanvaihdokset luovat kasvua

Yritysten omistajanvaihdoksia, kuten myös sukupolvenvaihdoksia, voidaan helpottaa lisäämällä potentiaalisten ostajien ja myyjien kohtaamisia sekä parantamalla omistajanvaihdoksiin liittyvää tietoisuutta ja osaamista.

– Yritysten kasvua ja jatkamista voitaisiin edistää esimerkiksi muodostamalla oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteyteen lisää jatkajakouluja, joissa luopuva yrittäjä ja potentiaalinen jatkaja voisivat kohdata ja joissa voitaisiin tarjota erityisosaamista omistajanvaihdoksiin liittyen. Nuoria voidaan kannustaa olemassa olevien yritysten jatkajiksi esimerkiksi luomalla ”Yrittäjäksi yritysostoilla” -valmennuskoulutusohjelma, erityisasiantuntija Ted Apter ehdottaa.

AKY on mukana valtakunnallisen Omistajanvaihdosviikon tapahtumissa mm. yhdessä Uudenmaan Omistajanvaihdoshankkeen kanssa järjestettävissä Yritysmyyjäisissä Helsingissä 1.11.2022 sekä Omistajanvaihdosmarkkinoilla Tampereella 10.11.2022.

Yhteyshenkilöt

Timo Saranpää
puheenjohtaja
AKY – Akavalaiset yrittäjät
Puh: 050 523 6005

timo.saranpaa@ekonomit.fi

Ted Apter
AKY – Akavalaiset yrittäjät
ted.apter@ekonomit.fi