Ammattiliitto Pro ja Julkisalojen neuvottelujärjestö JUKO: Traficomin yt-neuvottelut on keskeytettävä välittömästi

Ammattiliitto Pron ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn mielestä Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ylireagoi ilmoittaessaan yt-neuvottelujen alkamisesta 2.12.2020. Virastolla on jäljellä käytettävissä olevaa siirtomäärärahaa vähintään ensi vuoden tarpeisiin.

27.11.2020

Virasto perustelee yt-neuvotteluissa tavoittelevansa taloustilanteen tasapainottamista ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaamista. Neuvottelut koskevat viraston koko henkilöstöä, pääjohtajaa, ylijohtajia ja ylimmän johdon kehitysjohtajia lukuun ottamatta.

Järjestöt katsovat, että eduskunnan käsittelyssä olevan talousarvion valmistelun yhteydessä ei ole ollut esillä nyt esitettyjä säästötoimia miltään osin.

Traficom on keskeisessä roolissa kaikissa LVM:n koronatilannekuvan ja muun muassa matkustusrajoitusten määrittelemisessä. Käynnistyvillä yt-neuvotteluilla voidaan heikentää viraston kykyä vastata osaltaan kansalaisten terveysturvallisuudesta joukkoliikenteessä ja liikenteen terminaaleissa.

– Valtio työnantajana osoittaa erittäin huonoa esimerkkiä työllisyyden ylläpitämisestä koronakriisin keskellä. Hallitus kehotti keväällä välttämään yt-neuvotteluita ja irtisanomisia nykyisessä tilanteessa, vaikka siihen olisi virastoilla aihetta. Traficomin toiminta sopii erittäin huonosti hallituksen linjaukseen ja tähän aikaan. Miten Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo reagoida alaisensa viraston tilanteeseen? järjestöt kysyvät.

Järjestöjen mielestä yt-neuvotteluille ei ole oikeita perusteita ja ne on keskeytettävä välittömästi.

Traficomin ilmoituksen mukaan mahdolliset henkilöstövähennykset voisivat työnantajan arvion mukaan kohdistua korkeintaan 120 vakinaiseen henkilöön. Lisäksi merkittäviä muutoksia voisi seurata enintään 100 henkilön palvelussuhteisiin.

Lisätietoa:
Ammattiliitto Pron johtaja Niko Simola,  p. 040 566 8517
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, p. 0400 601 162

***

Valtion pääsopijajärjestöt Ammattiliitto Pro ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat työnantajan kanssa neuvotteluosapuolina Liikenne- ja viestintävirastossa.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisu 25.11.2020.