Arvostetuin ammattiliitto on Hammaslääkäriliitto

Hammaslääkäriliitto on suomalaisten eniten arvostama ammattiliitto vuonna 2023, kun vertailtiin eri ammattiliittojen kokonaismielikuvia ja arvostusta. Parhaaksi vastaajat arvioivat Hammaslääkäriliiton myös johdon kyvykkyydessä. Yhteiskunnalliselta vastuunottokyvyltään Hammaslääkäriliitto oli vastaajien mielestä toiseksi paras. Tiedot selviävät Taloustutkimus Oy:n tutkimuksesta, jossa kysyttiin kansalaisten näkemyksiä ja mielikuvia 24 ammattiliitosta.

24.5.2023

Tutkimuksessa ammattiliittojen kokonaismielikuvaa ja yleistä arvostusta mitattiin kouluarvosana-asteikolla neljästä kymmeneen.

Annetuista arvosanoista laskettiin liittokohtaiset keskiarvot, joista Hammaslääkäriliiton arvosana 7,66 oli korkein.

– Olemme tuloksesta mielissämme. Tämä on selkeä viesti siitä, että meidät tunnetaan ja olemme toiminnan ja tekemisen suhteen oikealla tiellä. Koen, että tästä on hyvä jatkaa, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Jäsenten arvostama ja tasapuolinen vaikuttaja

Hammaslääkäriliitto nousi ammattiliittojen vertailussa kärkeen myös omien jäsenten tyytyväisyydessä. Tutkimukseen vastanneista hammaslääkäreistä 60 prosenttia oli liittoonsa erittäin tyytyväisiä ja 24 prosenttia melko tyytyväisiä. Puolet vastanneista jäsenistä oli sitä mieltä, että Hammaslääkäriliitto on onnistunut jäsentensä asiantuntijuuden arvostuksen nostamisessa erittäin hyvin ja 22 prosenttia melko hyvin.

Tutkimuksessa jäseniä ja liittoja tuntevia vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan mielikuviaan liittojen toiminnasta eri osa-alueilla. Hammaslääkäriliitto oli arvioiduissa mielikuvatekijöissä toiseksi paras, kun vertailtiin liittojen jäsenetuja ja palveluja sekä liittojen kykyä turvata oman alansa työpaikkoja.

Kolmanneksi Hammaslääkäriliitto sijoittui, kun vastaajia pyydettiin arvioimaan liiton tulevaisuudennäkymiä, tasapuolisuutta kaikkien jäsenten asioiden ajamisessa sekä liiton kyvykkyyttä neuvotella työ- ja virkaehtosopimuksia. Kaikkien tutkittujen mielikuvatekijöiden yhteenlaskettu kokonaisarvosana oli Hammaslääkäriliitolla toiseksi paras.

– Meidän tehtävämme on toimia niin hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon palveluiden kuin väestön suunterveyden puolesta. Olemme onnistuneet siinä tehtävässä hyvin, kommentoi Virtomaa.

Taloustutkimus selvittää väestön mielikuvia eri ammattiliitoista kahden vuoden välein. Vuoden 2023 tutkimus toteutettiin internetpaneelina, johon vastasi yhteensä 3003 15–79-vuotiasta suomalaista.

 

Yhteyshenkilöt

Henna Virtomaa
Toiminnanjohtaja
Suomen Hammaslääkäriliitto
Puh: 09 6220 2535
henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi