Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: Ilmailu- ja liikenneliitot tiivistävät yhteistyötään

Maailmanlaajuiset haasteet liikennealalla ovat tiivistäneet liikennealan liittojen yhteistyötä, joka jatkuu myös koronakriisin jälkeen. Yhteistyö vahvistaa liittojen asemaa edunvalvonnassa keskinäisen koordinaation, tiedonvaihdon ja tuen myötä. Yhteistyössä ovat mukana Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat YTY ry, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry, FAPA ry, Luotsiliitto ry ja Meriliikenneohjaajat ry.

12.4.2021

Työehtosopimuksia on päättänyt muun muassa lennonjohtajilla Fintraffic -konsernissa 31.3.2021.

Työnantaja on nyt esittänyt ennennäkemättömän suuria, pysyviä ja rakenteellisia leikkauksia ja heikennyksiä työehtosopimuksiin. Liitot paheksuvat työnantajien tapaa hyödyntää koronakriisiä työehtojen heikentämisessä ja peräänkuuluttavat vastuullista työnantajapolitiikkaa valtionomisteisilta yhtiöiltä.

Kriisiä ei tulisi käyttää työkaluna pakottamaan työehtosopimusten alaskirjauksia, joiden sopiminen olisi epämieluisaa tai vaikeaa normaalitilanteessa. Laajat lomautukset ovat jo antaneet yrityksille keinon leikata kustannuksia kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin nopeasti, ja lisäksi valtio on tukenut alan yrityksiä rahoituksen muodossa. Nämä keinot antavat yrityksille aikaa tarkastella toimintaa syklin yli ja olla reagoimatta lyhytnäköisesti sumeassa tulevaisuuden näkymässä. Nyt valtion periaatteet vastuullisesta omistajaohjauksesta eivät toteudu.

Tilanne, jossa suuri osa työntekijöistä on lomautettuna, mutta heidät pakotetaan neuvottelemaan työehtojen heikentämisestä, on työntekijöille täysin kohtuuton. Lomautusten lisäksi työntekijät ovat osallistuneet meneillään olevasta kriisistä selviämiseksi talkoisiin jo aiemmin erilaisilla säästösopimuksilla. Työnantajan mahdollinen palkkakustannusten säästötarve tulisi arvioida vasta koronakriisin jälkeen.

Edellytämme, että valtio-omisteisia yhtiöitä johdetaan omistajaohjauksen linjausten mukaisesti myös kriisioloissa. Haluamme muistuttaa, että työnantajien esittämät heikennykset eivät luo ainuttakaan uutta työpaikkaa erityisosaamista vaativilla aloilla, eivätkä vaikuta siihen, miten yhtiöt koronakriisistä selviävät.

Lisätietoja:
Antti Leino – Yhteiskuntasuhdepäällikkö, Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
+358 40 7156223

Roy Myrberg – Puheenjohtaja, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry
+358 45 1316160

Kaikki mukana olevat yhdistykset ovat akavalaisen Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn jäsenyhdistyksiä. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on suomalaisten lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Yhdistys edustaa yli 90% Suomen lennonjohtajista.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 9.4.2021.