Insinööriliiton Salo: Peruskouluun tarvitaan lisää matematiikkaa

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo pitää välttämättömänä, että matematiikan opetusta lisätään peruskouluissa. Oppilaiden erot osaamisessa ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei kaikilla ole edellytyksiä jatko-opintoihin tai työelämään.

16.2.2023

Erot oppilaiden matematiikan osaamisessa ovat useiden tutkimusten mukaan suuria ja kasvavat yhä. Myös muissa perustaidoissa oppilaiden osaaminen on heikkenemässä.

– Tilanne on kestämätön. Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa jokaisen peruskoulusta valmistuvan tulisi osata laskea, lukea ja kirjoittaa. Tekniikan alan tulevaisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että matematiikan ja muiden luma-aineiden osaaminen saadaan nousemaan, Salo sanoo.

Kevään eduskuntavaalien jälkeen koittaa tilaisuus kirjata hallitusohjelmaan keinot, joilla ongelma saadaan ratkaistua. Peruskoulun matematiikan opetusta tulee Salon mielestä lisätä, ja opetuksessa tulee kiinnittää huomiota perustaitojen kehittymiseen.

– Peruskoulua pitää uudistaa. Matematiikan osaamiseen tulee panostaa tuntimäärissä, ja peruskoulussa tulee varmistaa, että riittävät taidot saadaan jokaisella vuosiluokalla. Kyse ei ole ainoastaan tekniikan alan osaamisen varmistamisesta, vaan matematiikan osaamista tarvitaan kaikilla elämänaloilla ja ammateissa.

Insinööriliitto kannattaa perusopetuksen kehittämistä sekä tiede- ja matematiikkakerhojen perustamista koulupäivän yhteyteen. Perusopetuksen pitää taata jokaiselle riittävät taidot seuraavia opintoasteita varten. Mahdolliset osaamisvajeet täytyy korjata viimeistään seuraavan luokan aikana.

Tavoitteet ovat osa Insinööriliiton Lasketaan taso korkeammalle -kampanjaa, jolla Insinööriliitto nostaa esiin matematiikan osaamisen tärkeyttä viikolta 8 alkaen. Kuuden viikon kampanja-aikana mainoksia voi kuulla ja nähdä niin radiossa, televisiossa kuin sosiaalisessa mediassa.

 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Samu Salo, 040 184 2290