Insinööriliitto: Asiantuntijat tarvitsevat työaikalakia

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo on huolissaan julkisuudessa olleista tiedoista, joiden mukaan hallitusneuvotteluissa on noussut esiin mahdollisuus rajata merkittävä osa asiantuntijoista ja ylemmistä toimihenkilöistä työaikalain ulkopuolelle.

26.5.2023

– Tämä tarkoittaisi, että iso joukko meidänkin jäsenistämme olisi jatkossa tilanteessa, jossa heillä ei olisi työaikaa ja työajan seurantaa eikä näin ollen myöskään työaikakirjanpitoa tarvittaisi, puheenjohtaja Samu Salo sanoi avatessaan Insinööriliiton edustajakokouksen tänään Porissa.

Salon mukaan kyse on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pitkään haaveilemasta muutoksesta. Hän toivoo, että Säätytalon hallitusneuvottelijat ymmärtävät, mihin muutos pahimmillaan johtaa.

– Työaikalaki ja sen noudattaminen on yksi merkittävimmistä keinoista turvata se, että ihmisten työmäärä ja siihen käytettävä aika pysyy kohtuullisissa rajoissa, Salo muistutti.

Hänen mielestään asiantuntijatyötä tekevien ihmisten työntäminen työaikalain suojan ulkopuolelle olisi karhunpalvelus työhyvinvoinnille, työssäjaksamiselle ja julkiselle taloudelle.

Hän muistutti, että työhyvinvoinnin ongelmat aiheuttavat jo nyt julkiselle sektorille mittavia kustannuksia työkyvyttömyyseläkkeinä, sairauspoissaoloina ja erilaisten etuuksien ja palvelujen tarpeena.

– Poliitikkojen tehtävä ei saa olla vain menojen karsimista ja leikkausten etsimistä, vaan myös tulevien kulujen välttämistä. Asiantuntijoiden työntäminen työaikalain ulkopuolelle olisi tässä mielessä miljardiluokan virhe, Salo sanoi.

Hän painotti, että kyse ei ole vain rahasta, vaan inhimillisyydestä, ihmisten hyvinvoinnista ja elämisen laadusta. Salon mukaan työssäjaksamisen ongelmat heijastuvat jo ihmisten ja perheiden arkeen monin tavoin.

– Jos me haluamme parantaa työelämää, pidentää työuria ja pitää työhyvinvoinnin ongelmista johtuvat kustannukset aisoissa, asiantuntijoiden mahdollisuuksia hallita työaikaansa ja -taakkaansa on parannettava, ei heikennettävä.

 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Samu Salo 040 184 2290

**

Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 75 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto tekee työtä parempien työpäivien puolesta.

http://www.ilry.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 26.5.2023 11.19