Insinööriliitto IL: Salo jatkaa Insinööriliiton puheenjohtajana

Insinööriliiton puheenjohtajaksi valittu Samu Salo perää suomalaisten luma-osaamisen kehittämistä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

25.11.2019

Puheenjohtaja Samu Salo tähdentää yhteiskuntavaikuttamisen tärkeyttä Insinööriliiton edustajakokouksessa Helsingissä.

Insinööriliiton edustajakokous valitsi tänään 21.11. Samu Salon uudelleen liiton puheenjohtajaksi. Salolla ei ollut kokouksessa vastaehdokasta.

Seuraavan nelivuotiskauden aikana Salo luettelee yhdeksi tavoitteekseen yhteiskuntavaikuttamisen parantamisen. Tähän sisältyy medianäkyvyyden lisääminen.

Liiton tavoitteena on, että Suomessa on maailman paras insinööriosaaminen. Työelämässä olevien insinöörien osaamista kunnioitetaan ja kuunnellaan. Suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden luonnontieteellisiä ja matemaattisia taitoja tulee parantaa entisestään.

– Päättäjien on ratkaistava useita kansallisia ja globaaleja ongelmia, kuten väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Insinöörit tulevat tarjoamaan näkemyksiä ja ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin, Salo sanoo.

Salo pitää Insinööriliiton mainetta hyvänä. Liitto otetaan vastaan niihin pöytiin, missä se pitää osallistumistaan tärkeänä. Tämä luottamus halutaan säilyttää tulevaisuudessakin.

– Insinöörien kuuleminen vaikuttaa koko Suomeen. Insinöörit työskentelevät aloilla, jotka tuovat kotimaahan ne vientieurot, joilla hyvinvointivaltio rahoitetaan.

Liiton kaksipäiväinen edustajakokous alkoi tänään 22.11. Helsingissä. Kahdesti vuodessa järjestettävä edustajakokous on Insinööriliiton ylin päättävä elin. Liiton hallitus kokonaisuudessaan valitaan lauantaina.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Samu Salo, 040 184 2290

tiedotteen alkuperäinen julkaisu; 22.11. klo 13:11