Insinööriliitto IL: Teknologiateollisuuden yrityksiä uhkaa paikallisen sopimisen loppu

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo varoittaa teknologiateollisuuden yrityksiä paikallisen sopimisen muuttumisesta mahdottomaksi. Työnantajien toimet ovat johtamassa siihen, että kaikki nykyiset paikalliset sopimukset loppuvat ja samalla yrityksiltä katoaa paikallinen neuvotteluosapuoli.

24.9.2021

Teknologiateollisuus ry sanoutui keväällä irti työehtosopimusten tekemisestä. He ulkoistivat työehtosopimusten tekemisen apuyhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Tällä on työnantajaliittojen ilmoituksen mukaan se vaikutus, että normaalia työehtojen jälkivaikutusta ei ole olemassa, jos sopimuksia ei onnistuta uusimaan marraskuun loppuun mennessä.

Heidän kantansa tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki nykyiset paikalliset sopimukset muun muassa työajoista ja työn järjestelyistä raukeaisivat, koska niiden pohjana olevia työehtosopimuksia ei olisi olemassa. Yrityksissä palattaisiin siis ainoastaan lain sallimiin joustoihin.

– Työpaikalla sovitut joustot ovat sekä yrityksiä että työntekijöitä hyödyttäviä ja siksi ne on myös aikanaan työehtosopimuksiin neuvoteltu, Salo toteaa.

– Työnantajan tulkinta johtaa siihen, että myöskään työehtosopimuksen mukaisia luottamushenkilöitä ei olisi enää olemassa yrityksissä neuvotteluosapuolena. Julkisuudestahan on asiasta voinut saada ihan toisenlaisen kuvan. Tällä menolla ei ole siis olemassa mitään tahoa, jonka kanssa yritykset voisivat neuvotella yrityskohtaisia sopimuksia, joita Teknologiateollisuus ry tavoittelee, Salo huomauttaa.

Tilanne on Salon mukaan erittäin vakava.

– Insinööriliitto ei tällaista tilannetta tavoittele, ja toivottavasti eivät yrityksetkään, vaikka heidän edustajansa toimet kohti tätä ajavatkin. Työnantajan nykylinjauksella mistään ei voida 1.12.2021 alkaen sopia paikallisesti ja toisaalta mikään aiemmin sovittu ei enää ole voimassa, Salo painottaa.

– Vaikuttaa vahvasti siltä, etteivät yritykset eivätkä niiden työntekijätkään tätä ymmärrä, Salo pelkää.

Uuden Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenmäärä ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Siksi Insinööriliitto pitää erittäin suurena riskiä, ettei sopimuksia saada neuvoteltua marraskuun loppuun mennessä. Sen takia työehtosopimusten jälkivaikutus pitäisikin hoitaa kuntoon pikimmiten.

Insinööriliiton ja neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanta työehtosopimuksien jälkivaikutukseen on eri kuin työnantajaliittojen. Järjestöjen mukaan työehtosopimuksilla on yhä jälkivaikutus, vaikka niiden sopimusosapuoli vaihtuukin Teknologiateollisuus ry:n perustamaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn.

– Haluaisimme kuitenkin välttää erimielisyydestä aiheutuvat turhat riskit ja ongelmat yrityksissä. Jostain syystä työnantajaliitto ei tätä halua. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset ovat viime keväisellä kollektiivisella toiminnalla aiheuttaneet tämän tilanteen, joten heidän tämä tulee myös kollektiivina korjata. Heidän tulee todeta, että asia on kunnossa, luottamushenkilöitä kunnioitetaan jälkisuojalla ja entisiä työehtoja noudatetaan myös joulukuusta eteenpäin, mikäli uusia sopimuksia ei ole vielä silloin saatu neuvoteltua. Se ei edes maksa mitään, Salo sanoo.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Samu Salo 040 184 2290