Insinööriliitto IL: Työmarkkinamiina purettava kokonaisuutena

Insinööriliiton mielestä hallituksen ja palkansaajaliittojen välejä hiertävistä asioista on etsittävä yhteisymmärryksessä ratkaisu, joka samaan aikaa edistää hallituksen haluamia asioita ja toisaalta vaimentaa kohtuuttomimpien esitysten vaikutuksia.

10.4.2024

– Kokonaisuus kaipaa hallituksen suunnalta elementtejä, jotka tasapainottavat uudistusten vaikutuksia työntekijöihin, puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Liitto edistäisi hallituksen ajamaa paikallisen sopimisen lisäämistä varmistamalla sen, että yrityksissä ei voida ohittaa työehtosopimuksen mukaista sopijaa. Jos yrityksessä on valittu työehtosopimuksen mukainen luottamusmies tai käytössä on muu työehtosopimuksessa vahvistettu menettelytapa paikalliseen sopimiseen, yrityksessä on käytettävä näitä.

Järjestäytymättömässä kentässä tehtävät paikalliset sopimukset tulee liiton mukaan rekisteröidä ja niiden olla julkisia pois lukien niiden sisältämät liikesalaisuudet.
– Sopijaosapuolet määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, alan yrityksissä ei voi sopia paikallisesti, vaan niiden täytyy neuvotella yrityskohtainen työehtosopimus, Salo sanoo.

Syntyvien riitojen ratkaiseminen on liiton mielestä syytä kytkeä työtuomioistuimeen niin, että yleiset oikeusistuimet velvoitetaan pyytämään siltä lausunto.

– Vientivetoisesta työmarkkinamallista voidaan kyllä säätää lailla hallituksen esittämällä tavalla, mutta sen edellytys on, että valtakunnansovittelijan toimivalta turvataan, Salo sanoo.

Hänen mielestään valtakunnansovittelijalla tulee olla aito mahdollisuus käyttää omaa harkintaa, kun hän etsii sovintoa työmarkkinakiistoissa.

– On myös varmistettava sellaisen mekanismin säilyminen, joka turvaa kohtuulliset ja perustellut alakohtaiset poikkeamismahdollisuudet.
Hallituksen tavoite rajoittaa poliittisia lakkoja menisi parhaiten eteenpäin tuomalla ne harkinnanvaraisuuden piiriin. Niistä tulisi ilmoittaa 14 vuorokautta ennen lakkoa, jolloin työtuomioistuin voi ottaa kantaa, onko toimenpide kohtuullinen vai ei.

Työtuomioistuimen kohtuullisuuden arviointi koskisi yli kolmen vuorokauden mittaisia lakkoja. Maksimissaan kolmen vuorokauden lakko olisi sallittu yhdessä asiassa yhden kerran, eli niitä ei voisi ketjuttaa.

Samaa periaatetta noudatettaisiin myös tukilakkoihin. Henkilökohtaista seuraamusmaksua laittomiin lakkoihin osallistumisesta ei Insinööriliiton mielestä tule säätää.

Hallituksen tavoittelemaa yhteistoimintalain velvoitteiden keventämistä Insinööriliitto tavoittelisi lisäämällä paikallista sopimista. Alle 50 työntekijän yrityksissä henkilöstö ja yritys voisivat sopia, että kolmen vuoden aikana yhteistoimintalakia ei tarvitse noudattaa.

– Sopimus tulee tehdä paikallisen sopimisen menettelytapoja noudattaen. Määräajan umpeuduttua siitä olisi aina sovittava uudelleen, Salo sanoo.

Salon mukaan muutosneuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja voidaan lyhentää hallituksen esittämällä tavalla, kunhan varmistetaan, että ensisijaisesti noudatetaan työehtosopimuksessa sovittuja aikoja.

– Samalla on korostettava yhteistoimintalain sisältömääräysten ensisijaisuutta neuvottelujen minimikestoon nähden ja pidettävä huolta, että lain tosiallinen tarkoitus toteutuu, Salo sanoo.

 

Lisätietoja

puheenjohtaja Samu Salo 040 184 2290

Insinööriliitto

Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 75 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto tekee työtä parempien työpäivien puolesta.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 9.4.2024  14.52