Jari Lipsanen luotsaamaan Suomen Psykologiliittoa

Suomen Psykologiliiton liittovaltuusto on valinnut Jari Lipsasen liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023.

15.11.2021

Jari Lipsanen toimii tällä hetkellä Psykologiliiton varapuheenjohtajana. Koulutukseltaan hän on Psykologian maisteri ja edustaa Helsingin psykologiyhdistystä. Lipsanen on toiminut pitkään Psykologiliiton valtakunnallisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä ja vuodesta 2017 asti varapuheenjohtajana. Viime kesästä saakka hän on hoitanut myös puheenjohtajan tehtäviä. Tutkimus- ja opetustyössään Helsingin yliopistossa hänen erikoisalaansa ovat psykometriikka ja tilastotiede. Psykologiliiton puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen ja päätoiminen.

Jari Lipsanen lupaa puheenjohtajana johtaa Psykologiliittoa entistäkin vahvemmaksi psykologian ja psykologien edunvalvojaksi. Liiton toiminnan tulee olla mahdollisimman avointa ja perusteltua.

– Liiton puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia jäsenten äänen vahvistimena, jotta psykologien ääni kuuluisi vahvemmin niin työpaikoilla kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden toteutuminen muokkaa myös psykologien työtä.

– Meille avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää psykologien asemaa terveydenhoidon ammattilaisina. Liiton pitää tuoda selvästi esiin, mitä psykologi osaa ja mitä psykologi voi tehdä johto- ja suunnittelutehtävissä hyvinvointialueilla. Järkevällä suunnittelulla ja ennaltaehkäisevillä toimilla säästetään selvää rahaa. Psykologi on yliopistokoulutettu mielenterveyden, hyvinvoinnin, käyttäytymisen ja oppimisen asiantuntija. Kun psykologin vastaanotolle pääsee ajoissa ja matalalla kynnyksellä, ongelmat eivät kasva niin suuriksi, että tarvitaan kallista erikoissairaanhoitoa.

Myös jäsenten tyytyväisyys on puheenjohtajalle tärkeää.

– Ammattiliitot elävät murrosaikaa. Työn pirstoutuminen ja yrittäjyyden nousu asettavat aivan uudenlaisia haasteita, ja on pystyttävä vastaamaan kysymykseen: mitä liitto tarjoaa jäsenilleen? Liitto tarjoaa jo nyt taloudellisen edunvalvonnan lisäksi paljon ammattiosaamiseen liittyvää tietoa ja tukea, mutta jäsenetuja on edelleen kehitettävä.

Psykologiliiton varapuheenjohtajana tulevalla kaksivuotiskaudella toimii Erja Kivineva, joka edustaa Pohjanmaan seudun psykologiyhdistystä.

Psykologiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 13.–14.11.2021. Suomen Psykologiliiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen kaudelle 2022–2023 valitsee liittovaltuusto vaalitoimikunnan esityksen pohjalta. Uudet toimikaudet alkavat 1.1.2022.

Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö, joka kuuluu Akavaan. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja ja mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.

Yhteyshenkilö
Jari Lipsanen
Varapuheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 050 448 4166
jari.lipsanen@psyli.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 14.11.2021.