Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Evankelis–luterilaisen kirkon historian suurimpien yt-neuvottelujen päätteeksi vähennetään 45 henkilötyövuotta – JUKO toivoo kirkon yt-lain pikaista valmistumista

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisistä palveluista vähennetään 45 henkilötyövuotta. Irtisanominen tai toisiin tehtäviin siirtyminen yhtymässä koskettaa 23 henkilöä. Tämän lisäksi 21 eläköitymisen tai määräaikaisuuden päättymisen johdosta vapautuvaa tehtävää jätetään täyttämättä. Kyse on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tähänastisen historian laajimmista yhteistoimintaneuvotteluista.

9.9.2022

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti huhtikuun alussa alkaneiden yt-neuvottelujen lopputuloksesta eilen torstaina. Yt-neuvottelujen piirissä oli yhteensä 493 seurakuntayhtymän viranhaltijaa ja työntekijää. Alustava arvio töiden loppumisesta koski enintään 90 työntekijän tai viranhaltijan palvelusuhdetta.

– JUKOa edustavat seurakuntayhtymän luottamusmiehet ovat esittäneet sinnikkäästi vaihtoehtoja henkilöstövähennyksille. Kiitämme heitä sekä seurakunnan päätöksentekijöitä siitä, että säästöjen henkilöstövaikutukset ovat nyt huomattavasti alun perin arvioitua vähäisemmät, sanoo JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni.

– Henkilöstövaikutuksia olisi voitu edelleen vähentää panostamalla strategisesti jäsenhankintaan. Helsinkiläiset maksavat myös yhtä Suomen alhaisimmista kirkollisveroista, johon vain 0,05 prosenttiyksikön korotus olisi tuonut seurakuntayhtymälle 4 miljoonaa euroa lisätuloja.

Seurakuntayhtymä tiedottaa muutosneuvottelujen lopputuloksesta tarkemmin iltapäivällä. Tällöin tarkentuvat irtisanottujen määrät.

– Yt-neuvottelut ovat työllistäneet luottamusmiehiä, jotka ovat venyneet ja tehneet parhaansa hankalassa tilanteessa, muistuttaa JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola.

Helsingin seurakuntayhtymä ilmoittaa säästötarpeekseen vuoteen 2025 mennessä noin 4,8 miljoonaa euroa, josta noin 1,2 miljoonaa euroa se pyrkii toteuttamaan säästämällä kustannuksista ja 700 000 euroa lisäämällä toiminnan tuottoja.

Kirkon palkansaajat edelleen vailla yt-lakia – valmistelua ja käyttöönottoa nopeutettava

JUKO odottaa nyt, että Kirkkohallituksen valmistelema kirkon yhteistoimintalaki saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Yt-neuvottelut kirkossa käydään edelleen ilman lain takamaa suojaa.

JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni huomauttaa, että Helsingin seurakuntayhtymän säästötarve perustuu ennusteeseen kirkollisverotulon laskusta vuoteen 2030 mennessä.

– Työnantajan ennuste jäsenmäärien kehityksestä on huomattavasti synkempi kuin kirkon tilastopalvelun tuottama ennuste. Keskimäärin Helsingin seurakuntayhtymä on tehnyt vuosittain 5,9 miljoonaa euroa ylijäämää viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä olisi pitänyt ottaa ratkaisussa huomioon.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteiset palvelut vastaavat muun muassa seurakuntien talous-, henkilöstö- ja jäsenrekisteriasioista. Yhtymän vastuulla on myös yhtymän hallintoa, kiinteistöjä, hautausmaita ja viestintää. Lisäksi yhteisiin palveluihin kuuluu perheneuvontaa, kasvatusta, oppilaitostyötä ja erityisdiakoniaa sekä sairaalasielunhoitoa, vapaaehtoistoimintaa ja vastuu erityisryhmien toiminnoista.

Akavalaisia kirkon palkansaajia yt-neuvotteluissa edustaneet Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn luottamusmiehet ovat jättäneet neuvottelujen perusteista eriävän mielipiteen.

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

• JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot) | puh. 09 4270 1507 | junni@akiliitot.fi | Twitter @jussijunni
• JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola | puh. 040 837 2731 | mikkola@juko.fi | Twitter @AnneMikkola
• Helsingin seurakuntayhtymän JUKOn pääluottamusmies Kaisa Iso-Herttua | puh. 09 2340 2608 | iso-herttua@evl.fi

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa, Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 9.9.2022 kello 11.13