Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimus ja opettajasopimuksen laajennus voimaan syyskuussa

JUKOn hallitus on hyväksynyt ehdollisesti uuden sosiaali- ja terveysalan SOTE-sopimuksen. Kokouksessaan maanantaina aamupäivällä hallitus hyväksyi myös varhaiskasvatuksen opettajien siirron opettajasopimukseen.

7.6.2021

Kyse on teknisistä ratkaisuista, jotka eivät sisällä varsinaisia muutoksia työehtoihin. SOTE-sopimuksen lopullinen hyväksyminen edellyttää, että kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyvät saman kokonaisuuden.

Yhteensä muutokset koskevat lähes 200 000:ta kuntien palkansaajaa: heistä noin 170 000 työskentelee sosiaali- ja terveysalalla.

JUKOn edustamat kuntien lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit pysyvät jatkossakin omassa Lääkärisopimuksessaan.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) huomauttaa, että nyt käydyissä neuvotteluissa työehtojen kehittäminen jäi vaatimattomaksi.

Varsinaiset työehtoneuvottelut jatkuvat uudistusten osalta jo syksyllä ja huipentuvat keväällä 2022 kuten muutkin kunta-alan sopimusneuvottelut.

– Varhaiskasvatuksen opettajien työehtoja kehitetään tästä eteenpäin yhdessä muiden opettajien työehtoneuvottelujen kanssa, kuten kuuluukin, Luukkainen painottaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien työehtoneuvottelut käydään jatkossa vain JUKOn ja KT:n kesken.

SOTE-sopimus ja muut kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28. helmikuuta 2022 saakka.

Palkansaajien järjestöt JUKO, Sote, Julkisen alan unioni JAU ja KT Kuntatyönantajat sopivat viime työmarkkinakierroksella, että ne neuvottelevat sote-alalle uuden työ- ja virkaehtosopimuksen. Samalla sovittiin varhaiskasvatuksen opettajien siirtämisestä opettajasopimukseen.

SOTE-palkkakierros alkaa syksyllä

Varsinaisella työmarkkinakierroksella neuvotellaan muun muassa palkoista.

– Ongelmahan on ollut kaiken aikaa selvä, kunnissa palkka ei vastaa työn vaativuutta eikä koulutusta. Myöskään työaikajärjestelmät eivät aina kohtele samalla työpaikalla eri ammattiryhmiä tasapuolisesti, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren tähdentää.

– Syksyllä pääsemme edistämään JUKOlle tärkeiden asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä työskentelevien palkkausta ja työaikoja.

Löfgren arvioi, että tuleviin SOTE-neuvotteluihin jukolaiset lähtevät hyvistä asemista.

– Saimme neuvoteltua hyvän käsikirjoituksen työehtoneuvotteluihin. Muun muassa ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn erityispiirteet on jatkossa otettava paremmin huomioon palkassa.

– Edellytämme myös, että lepotaukoihin liittyviä käytäntöjä yhdenmukaistetaan ja että jaksotyön pitkät työvuorot eivät pääse hiipimään muihin työaikamuotoihin.

Lue lisää: Q & A: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus