Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Juristi Katja Aho JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäälliköksi

OTK Katja Aho on nimitetty Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäälliköksi 1.9. alkaen. Hän työskenteli aiemmin JUKOn valtiosektorin asiantuntijana. Uudessa tehtävässään Aho seuraa Markku Kojoa, joka siirtyy valtiosektorin neuvottelupäälliköksi.

2.9.2019

”Kollegani Markku Kojo on hoitanut tehtävää ansiokkaasti, ja haluan jatkaa hänen hyvää työtään. Olen työskennellyt aiemmin yliopiston palveluksessa nelisen vuotta ja uskon, että tästäkin kokemuksesta on hyötyä uudessa työssäni. Yhteistyöllä saamme tuloksia aikaan, vaikka haasteita riittääkin molemmin puolin pöytää”, Aho sanoo.

”Katjan perspektiivi edunvalvontaan on todella laaja. Työkokemus työnantajapuolelta ja yksityiseltä sektorilta on neuvottelupöydässä ja muissa tiukoissa paikoissa suureksi eduksi. Sopiminen on aina helpompaa, kun ymmärtää myös vastapuolen tavoitteiden taustat”, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Katja Aho vastaa työssään yliopistosektorin työehtosopimusten neuvottelutoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa yliopistoissa toimivia JUKOn luottamusmiehiä, joita on 230. Yliopistoissa työskentelee noin 17 000 JUKOn liittoihin kuuluvaa työntekijää.

Työssä jaksaminen, henkilöstön ja työnantajan välisen vuoropuhelun kehittäminen sekä määräaikaisten työntekijöiden aseman parantaminen – näiden asioiden parantamista Katja Aho pitää työssään ensiarvoisen tärkeänä.

”Päämääränäni on tehdä tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä yliopistoneuvottelukunnan jäsenten, luottamusmiestemme ja työnantajapuolen edustajien kanssa.”

JUKOn kaikki sektorit valmistautuvat parhaillaan vuoden 2020 työehtosopimusneuvotteluihin. Neuvottelijat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä.

”Olemme vahva tiimi, jossa kaikki tukevat toisiaan. Valtiosektorilla olen tottunut tekemään töitä hyvässä neuvotteluhengessä, kiitos yhteistyökumppaneiden ja koko jukolaisen porukan. Tätä sama henkeä odotan myös yliopistosektorilla. Onhan sielläkin upea joukko tekemässä arvokasta työtä”, Aho kertoo.

Katja Aho tuli JUKOon vuoden 2017 alussa Lääkäriliiton lakimiehen tehtävistä. Sitä ennen hän on toiminut monipuolisissa tehtävissä eri organisaatoissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, esimerkiksi OP Pohjolassa ja Oulun yliopistossa. Koulutukseltaan hän on juristi (OTK) ja varatuomari.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn edustamiin 36 liittoon kuuluu kaikkiaan noin 200 000 julkisen sektorin asiantuntijaa ja esimiestä. Liittojen jäsenistöstä työskentelee kunnissa 65 %, valtiolla 20 %, yliopistoissa 9 %, seurakunnissa 3 % ja yksityissektorilla 3 %. Neuvottelujärjestö on mukana sopimuksissa, jotka koskevat kaikkiaan lähes 600 000:ta suomalaista palkansaajaa.

Lisätiedot:
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

toiminnanjohtaja Maria Löfgren
p. 040 568 2798, maria.lofgren@juko.fi, Twitter: @marialofg

yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho
p. 050 592 1646, katja.aho@juko.fi, Twitter: @aho_katja

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 29.8.2019.