Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Nyt käynnistyvät paikalliset neuvottelut yli 4 000 työntekijän siirtymisestä pois valtiolta – työvoima- ja yrityspalvelut kuntien vastuulla ensi vuoden alusta

Virastokohtaiset yt-neuvottelut liki 4 300 työvoima- ja yrityspalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen työntekijän siirtämiseksi valtiolta kuntiin ovat käynnistymässä eri puolilla Suomea.

16.1.2024

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) sekä Pohjois-Karjalan ja Satakunnan ELY-keskuksissa neuvottelut alkoivat viime viikolla.

Tällä viikolla vuorossa ovat Satakunnan, Hämeen, Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Kainuun TE-toimistot ja ELY-keskukset. Tammikuun viimeisellä viikolla yt-neuvottelut starttaavat Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Lapissa, kuun lopussa Pohjois-Savossa.

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Heli Hartman-Mattila muistuttaa, että kyse on poikkeuksellisen suurista yhteistoimintaneuvotteluista työvoima- ja yrityspalvelujen siirtyessä kuntien vastuulle vuoden kuluttua 1. tammikuuta 2025.

– Odotamme vielä Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä kehittämis- ja hallintotyöstä vastaavan KEHA-keskuksen neuvotteluesityksiä.

Yt-neuvotteluissa henkilöstöä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn, Pron ja JHL:n luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet.

Valtiolta kuntien palkkalistoille siirtyvistä pääosa työskentelee asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä. Jukolaisen pääluottamusmiehen Michaël Vanamon mukaan olennaista on nyt hyvä yhteistyö kuntien kanssa.

– TE-toimistoista ja ELY-keskuksista siirtyy osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä uusien työvoimaviranomaisten palvelukseen.

Hartman-Mattila JUKOsta painottaa, että neuvotteluissa tulee keskittyä varmistamaan hyvä siirtymä uuden työnantajan palvelukseen.

– Jokaisen siirtyjän osaaminen on syytä kartoittaa. Onnistuneen muutoksen takaamiseksi on tärkeää, että liikkeenluovutuksessa huomioidaan ihmisten toiveet työskentelypaikkakunnasta ja työllisyysalueesta.
Tällä hetkellä 44 työllisyysalueesta selvillä on 38. Kaikki työllisyysalueet ovat työ- ja elinkeinoministeriön tiedossa helmikuun lopussa.

Valtava mylläys valtiolta kuntiin

Valtiolta kuntiin tai niiden muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyvät vuoden 2025 alusta:

  • Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) henkilöstö. Heihin kuuluvat myös työvoimapalvelujen kuntakokeiluissa jo työskentelevät tuhat vielä valtion palveluksessa olevaa henkilöä.
  • Osa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) Elinkeinot ja työllisyys -vastuualueen henkilöstöstä.
  • Osa kehittämis- ja hallintotyöstä vastaavan KEHA-keskuksen henkilöstöstä.
  • Valtion sisällä osa TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen henkilöstöstä vaihtaa virastoa.
  • Siirto aiheuttaa muutoksia myös Valtion talous- ja henkilöstöhallintokeskuksen (Palkeet), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori), Maahanmuuttoviraston ja aluehallintovirastojen (avit) tehtäviin ja henkilöstöön.

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

Pääluottamusmies Michaël Vanamo | työ- ja elinkeinoministeriö | 0295 041 095 | michael.vanamo@te-toimisto.fi

Pääluottamusmies Anni Panula-Ontto-Suuronen | ELY/KEHA | 029 502 4158 | anni.panula-ontto-suuronen@ely-keskus.fi

Neuvottelupäällikkö Heli Hartman-Mattila | JUKO | 040 4551182 | heli.hartman-mattila@juko.fi | viestipalvelu X @HartmanM_Hel @JUKOry

Edustamme julkisalojen valtakunnallisissa ja paikallisissa virka- ja työehtoneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä. Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien jäsenliittojemme jäseniä.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 15.1.2024 7.41