Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Sotehenkilöstö, opettajat, kuntien asiantuntijat ja esihenkilöt ovat uupumassa koronakuormaan – JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt paikallisen neuvottelupyynnön samanaikaisesti lähes 400 kuntatyöpaikalla. Pyynnön myötä koronaneuvottelujen piirissä on arviolta 130 000:ta kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää palkansaajaa.

24.3.2021

Paikallisen neuvottelupyynnön kohteena ovat koronan aiheuttaman ylimääräisen työn ja vastuun korvaaminen sekä koronakuormituksen hallinta.

Pyynnön jättivät jukolaiset pääluottamusmiehet työnantajilleen eri puolilla Suomea keskiviikkona kello 10. Mukana on suuria kaupunkeja ja sairaanhoitopiirejä, mutta myös pieniä kuntia.

– Tämä on hätähuuto kuntien akavalaisten palkansaajien puolesta. Pitkittynyt poikkeustilanne on kiristänyt työntekijöiden jaksamisen äärirajoille. Jukolaiset ovat avainrooleissa vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja ovat nääntymässä työkuorman alle. Nyt on työnantajien aika vastata huutoonsa paikallisen sopimisen tärkeydestä ja mahdollisuuksista, painottaa JUKOn hallituksen ja opetushenkilöstön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

”Edistää paikallista sopimista”

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren JUKOsta muistuttaa, että koronan aiheuttamat erityiset olosuhteet kyetään parhaiten arvioimaan siellä, missä työt tehdään.

– Edistääksemme paikallista sopimista toteutimme pyynnön yhtä aikaa jokaisella edustamallamme kuntatyöpaikalla. Neuvottelupyyntö koskee kaikkia niitä työpaikkoja, joissa koronakuormasta ei ole vielä neuvoteltu tai sovittu paikallisesti.

– Luottamusmiehet ovat arvioineet työpaikkansa tilanteen ja laatineet neuvottelupyynnön sen mukaan. Mukana on joustavia työaikajärjestelyjä, tavanomaista suurempia työaikakorvauksia tai rahallisia kertaeriä. Kannusteet henkilöstölle ovat keskeinen keino auttaa jaksamaan poikkeuksellisen ajan yli.

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm huomauttaa, että juuri nyt olennaisinta on käydä läpi, miten työolot otetaan huomioon ja päivystykset järjestetään, kun henkilöstö työskentelee kuormituksen ja jaksamisensa äärirajoilla.

– Neuvottelupyyntö koskee lääkärisopimuksen kaikkia henkilöstöryhmiä, eli lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä.

Kuntien teknistä henkilöstöä edustavan KTK:n toimialajohtaja Jari Järvi tähdentää, että neuvotteluissa ja arvioinnissa ovat mukana kaikki henkilöstöryhmät.

– Poikkeukselliset olot koskevat kaikkia ja jaksaminen on kovilla myös kuntatekniikasta vastaavilla.

Kunta-alan noin 420 000 palkansaajasta kolmasosa kuuluu JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin.

Jukolaisia pääluottamusmiehiä paikkakunnittain

 • Espoo | Antti Piiroinen, 040 757 6478
 • Helsinki | Jaana Alaja, 050 380 9662
 • Helsinki | Marja Nikkola, 040 630 9576
 • Helsinki | Jukka Talvitie, 050 522 6714
 • Helsinki | Ari-Jukka Luhtavaara, 040 546 9756
 • Joensuu | Kirsi Vuori, 050 057 7816
 • Joensuu | Heidi Pakarinen, 050 310 1644
 • Jyväskylä | Petri Kääriäinen, 041 547 7110
 • Jyväskylä | Heljä Siitari, 040 834 2709
 • Kirkkonummi | Ann-Britt Romar, 041 549 2828 (också på svenska)
 • Kotka | Minna Paavola, 040 827 0227
 • Kuopio | Ilkka Kokkonen, 044 718 1721
 • Kuopio | Hanna Leinola, 044 717 5188
 • Kotka | Anu Vanhala-Taimisto, 040 489 8757
 • Kouvola | Tuomas Riikonen, 050 365 8886
 • Lahti | Jussi Anttila, 050 559 4067
 • Lahti | Linda Sydänmäki, 044 440 3699
 • Lappeenranta | Olli Qvintus, 040 809 2922
 • Lappeenranta | Jenni Alitalo, 040 651 3859
 • Lappeenranta | Meri Tuunanen, 040 674 7760
 • Mikkeli | Sini Hintikainen, 044 351 4296
 • Mikkeli | Mika Pirhonen, 040 129 4812
 • Oulu | Katariina Kattelus, 044 703 9440
 • Oulu | Juha Moilanen, 044 703 1442
 • Pori | Merja Salonen, 044 701 9136
 • Rovaniemi | Ismo Lahtela, 040 740 1625
 • Rovaniemi | Kimmo Aaltonen, 044 730 7984
 • Rovaniemi | Marko Bohm, 040 350 8796
 • Rovaniemi | Seija Hiltunen, 040 742 1260
 • Tampere | Heikki Tanskanen, 040 801 2775
 • Tampere | Raimo T. Nieminen, 040 801 2774
 • Tampere | Eija Kamppuri, 040 801 6573
 • Turku | Sauli Nummela, 044 907 5838
 • Turku | Paula Mecklin, 050 559 0586
 • Turku | Tero Koskinen, 040 631 9746
 • Vaasa | Tuija Kivioja, 040 846 5156 (också på svenska)
 • Vaasa | Anne Kärki, 040 196 2843