Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Valtiolla neuvotellaan nyt 78 000 palkansaajan palkoista

Valtiolla neuvotellaan joulukuussa ensi vuoden palkankorotuksista. Neuvottelut koskevat yhteensä 78 000:ta palkansaajaa. Heistä yli puolet työskentelee akavalaisille tyypillisissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

13.12.2022

Jos vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei synny yhteisymmärrystä 21. joulukuuta mennessä, valtion kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään helmikuun loppuun.

Tällöin maaliskuussa sovittu sopimus päädytään neuvottelemaan kokonaan uudelleen.

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö ja va. toiminnanjohtaja Markku Kojo akavalaisia edustavasta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöstä JUKOsta painottaa, että valtiolla neuvotellaan tilanteessa, jossa keskeisillä teollisuuden aloilla on siirrytty sopimuksettomaan tilaan, kun siellä kaksivuotiset sopimukset on jo sanottu irti.

– JUKO pyrkii ratkaisuun sovitussa aikataulussa, mutta valmistaudumme myös neuvottelujen siirtymiseen ensi vuoden puolelle.

Jouluviikon takaraja häämöttää

JUKOssa arvioidaan, että työmarkkinatilanne vastaa nyt helmikuuta 2022. Silloin kuntasektori ja valtio neuvottelivat virka- ja työehtosopimuksista samassa aikataulussa. Sopimuskauden päättyessä helmikuun lopussa kuntatyönantaja ei kuitenkaan jättänyt lainkaan sopimustarjousta.

– Muista neuvottelupöydistä ei ole välttämättä saatavilla apuja jouluviikkoon mennessä. Onkin olemassa riski, että kaikki osapuolet valtion neuvotteluissa eivät ole valmiita tekemään ratkaisua tämän vuoden puolella, Markku Kojo arvioi.

JUKOn valtiosektorin neuvottelukunnan ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne muistuttaa, että palkansaajien ostovoimaa ovat kuluvana vuonna heikentäneet raju inflaatio ja erityisesti sähkön hinnan merkittävä nousu.

– Tilanne alkaa realisoitua viimeistään nyt, kun kohonneet sähkölaskut putoilevat postilaatikoihin neuvottelukierroksen alkaessa. Tämä tulee näkymään neuvotteluissa, joissa JUKOn tärkein tehtävä on varmistaa valtiolla työskentelevien palkkaedunvalvonta.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.
Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

JUKOn valtiosektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL) | 050 399 8795 | jonne.rinne@spjl.fi | Twitter @_Jonne_Rinne_
JUKOn va. toiminnanjohtaja ja valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo| 0400 419 784 | markku.kojo@juko.fi | Twitter @KojoMarkku

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterialaisessa kirkossa, Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
_________

tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika  12.12.2022 17.33