KTK Tekniikan Asiantuntijat: Emme luovu tekniikan sopimuksesta

Kasvava pula kuntatekniikan osaajista edellyttää jatkossakin oman työehtosopimuksen, jolla varmistetaan osaavan työvoiman saanti kuntiin. KTK:n edustajakokous vaatii entistä kattavampaa tekniikan alan sopimusta.

19.11.2021

Vuoden 2023 alussa aloittaville hyvinvointialueille tulee uusi työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä. Kunnalliset pääsopijajärjestöt ovat yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa valmistelleet jo pitkälle ns. SOTE-sopimusta, joka koskee hyvinvointialueille siirtyvää sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä. Hyvinvointialueille siirtyy myös merkittävä määrä nykyisen Teknisten sopimuksen piirissä olevia tekniikan ammattilaisia, mm. palo- ja pelastustoimi ja sairaalatekniikka. Näiden tekniikan alan osaajien tulevasta työehtosopimuksesta tai työehdoista ei vielä ole edes aloitettu neuvotteluja. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry kantaa erityistä huolta siitä, että historiallisen laajassa SOTE-uudistuksessa tulevat kaikki työntekijäryhmät huomioonotetuiksi yhdenvertaisesti. Tämä edellyttää sitä, että koko tuleva hyvinvointialueita koskeva sopimuskenttä valmistellaan ajoissa pääsopijajärjestöjen kanssa.

Pääosa nykyisen Teknisten sopimuksen piirissä olevista tehtävistä tehdään jatkossakin kunnissa. KT on sopimuskentän muutoksen yhteydessä lähtenyt siitä, että Teknisten sopimus on lakkautettava ja siirrettävä osaksi yleistä sopimusta (KVTES). Pääsopijajärjestöt eivät ole hyväksyneet KT:n näkemystä ja ovat esittäneet, että kaikki tekniikan alan tehtävät siirretään yhteen tekniikan alan sopimukseen. Tämä toteuttaisi aidosti osapuolten välisessä aiesopimuksessa sovitun tavoitteen, jonka mukaan jatkossa on vain yksi tekniikan alan sopimus.

Helsingissä 18.11.2021 kokoontunut KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n edustajakokous muistuttaa KT:ta, kuntapäättäjiä ja työnantajia tekniikan tärkeydestä ja toimivuudesta koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. KTK edellyttää, että hyvinvointialueille siirtyvän teknisen henkilöstön työ- ja virkasuhteista sovitaan yhdessä kestävällä tavalla. Lisäksi KTK vaatii, että kuntiin jäävien teknisten osalta työ- ja virkasuhteiden ehdoista sovitaan jatkossakin itsenäisessä tekniikan alan sopimuksessa, joka koskisi kaikkia teknisiä tehtäviä.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Sari Estilä, puh. 045 310 6797
edunvalvontajohtaja Jari Järvi, puh. 040 718 5138

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on vuonna 1970 perustettu Akavan suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö.

Liiton varsinainen edustajakokous pidettiin 18.11.2021 Helsingissä. Edustajakokous valitsi KTK:n puheenjohtajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle 2022-2025 Sari Estilän.