KTK Tekniikan Asiantuntijat: Koronaepidemian hoito vaatii myös sairaalateknistä henkilökuntaa

Sairaaloissa työskentelee koronaepidemiankin aikaan monia ammattilaisia, joiden hiljainen työ ei näy potilaille tai julkisuuteen – ilman heidän työpanostaan emme kuitenkaan pärjäisi.

14.4.2020

Koronaepidemia on oikeutetusti nostanut esiin sairaaloissa ja terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten työn arvoa ja arvostusta. ”Hoitajat ja lääkärit tekevät töitä ihmishenkien pelastamiseksi, mutta samalla helposti unohtuu taustalla töitä tekevien ammattilaisten joukko”, huomauttaa KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Sari Estilä. Sairaalatekniset työskentelevät sairaalatekniikan ja lääkintälaitteiden sekä kiinteistötekniikan parissa varmistaen, että hoitohenkilökunta voi tehdä työnsä turvallisesti.

KTK:n jäsenten työtehtävät koronaepidemian aikana sairaaloissa – eli mitä sairaalatekniset tekevät työssään ja miten koronaepidemia mahdollisesti vaikuttaa heidän työhönsä

Sairaalatekniikan ja lääkintälaitteiden parissa työskentelevät sairaalatekniset ylläpitävät ja huoltavat lääkintälaitteita, kuten tehohoidon koneita.
”Elämää ylläpitävien laitteiden parissa työskentely vaatii äärimmäistä huolellisuutta ja vastuullisuutta”, muistuttaa työsuojeluvaltuutettu Jarmo Nummenpää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Koneiden huoltaminen on toisinaan myös ”kelloa vastaan” työskentelyä, sillä laitteita ei välttämättä ole ylimääräisiä, jolloin potilas saattaa joutua odottamaan laitetta käyttöönsä. Sairaalatekniset ovat myös asiantuntijan roolissa laajasti mukana sairaalatekniikan hankinnoissa. Heidän työnsä vaatii laajaa ICT-tekniikan osaamista ja jatkuvaa kouluttautumista, kuten maahantuojan kurssien suorittamista. Työhön liittyy myös infektioriski.

Sairaalan kiinteistötekniikan parissa työskentelevät vastaavat LVIS-tekniikan toiminnasta, ICT-tekniikasta, höyryverkoista ja höyryn tuotannosta, sairaaloiden suurkeittiölaitteiden huollosta, sairaalakaasujen jakeluverkoista, erilaisista kylmälaitteista sekä kiinteistöihin liittyvistä korjaustöistä. Koronaepidemian aikana korostuu erikoisosaajien riittävyys, kun sairaaloihin rakennetaan nopealla tahdilla uusia tehohoitopaikkoja. Korvaavia osaajia on sairaustapauksissa vaikea saada.

Valmiita lääkintälaiteosaajia ei kouluteta missään oppilaitoksessa, vaan työnantaja joutuu aina lisäkouluttamaan alalle tulijan, mikä vie usein vähintään vuoden. ”Suuri ongelma sairaalateknisillä on huono palkkataso ja työn arvostuksen puute sairaalahierarkiassa. Hyviä osaajia houkutellaan jatkuvasti maahantuojien omiin huoltoihin reilusti paremmilla palkoilla ja eduilla. Vuosittain menetämme HUS:sta useampia hyviä osaajia myös yksityissektorille”, Jarmo Nummenpää kertoo.

KTK Tekniikan Asiantuntijat haluaakin muistuttaa, että koronaepidemian hoitamiseen tarvitaan laaja-alainen ammattilaisten joukko. Kaikkien työpanos ei näy välittömässä potilastyössä, mutta mahdollistaa potilaiden turvallisen ja hyvän hoidon. ”Toivommekin, että arvostus näitä työtehtäviä kohtaan näkyy työnantajien asenteissa”, kiteyttää Sari Estilä.

Lisätietoja:
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Sari Estilä, sari.estila@ktk-ry.fi, 045 310 6797
Jarmo Nummenpää, työsuojeluvaltuutettu (HUS), jarmo.nummenpaa@hus.fi, 050 427 9608

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry edustaa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa osakeyhtiöissä työskenteleviä teknisiä asiantuntijoita. Liitto on Akavan suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö.