KTK Tekniikan Asiantuntijat: Kunnallisen tekniikan alan matalat palkat uhkaavat kuntalaisten toimivaa arkea

Kunnallista tekniikkaa vaivaa raju rekrytointiongelma, joka uhkaa heijastua kaikkien kuntalaisten arkeen. Yksityisen sektorin vetovoima erityisesti palkkauksen kautta on ajanut monet kunnat tilanteeseen, jossa avoimiin virkoihin ei saada hakijoita. Tämän takia kuntalaisille tärkeitä palveluja pyöritetään jatkuvasti vajaalla työvoimalla.

11.11.2019

Työvoimapula näkyy esimerkiksi ympäristöterveydenhuollossa, rakennusvalvonnassa ja kunnossapidossa. Näissä vastuullisissa tehtävissä valvotaan mm. ympäristön, katujen ja rakennusten turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tehtävillä on suora yhteys kuntalaisten arkeen ja hyvinvointiin. Mikäli palkkarakennetta ei saada korjattua, ongelmat pahenevat.

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry ei myöskään hyväksy kuntaomisteisten osakeyhtiöiden työehtosopimusshoppailua, joka on lisääntynyt viime vuosina. Siinä jo ennestään matalapalkkaisten, mm. ruokahuollossa ja puhtaanapidossa toimivien työntekijöiden, palkkoja ja muita työsuhteen ehtoja sekä työmotivaatiota heikennetään. Pidemmällä aikavälillä sopimusshoppailu myös vaarantaa palvelujen laadun ja saatavuuden ja voi lopulta aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille ja veronmaksajille.

Helsingissä 11.11.2019 kokoontunut KTK Tekniikan Asiantuntijoiden edustajakokous haluaakin muistuttaa kuntapäättäjiä ja työnantajia kuntatekniikan tärkeydestä ja toimivuudesta koko yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Sari Estilä 045 310 6797

KTK Tekniikan Asiantuntijat on vuonna 1970 perustettu Akavan suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö. KTK:n jäsenet kattavat noin 90 prosenttia kaikista kunta-alan koulutetuista teknisistä.

Liiton varsinainen edustajakokous pidettiin 11.11.2019 Helsingissä.