KTK Tekniikan Asiantuntijat: Tekniikka ja Terveys KTN ry asettaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Arkea Oy:ssä ja Kuntec Oy:ssä työskenteleville jäsenilleen 27.11.2019 klo 6 alkaen

Vastatoimenpiteenä työnantajan työehtosopimusshoppailulle AVAINTES:n soveltamisalalla ja päätökselle siirtää henkilöstö edullisempien työehtosopimusten piiriin Tekniikka ja Terveys KTN ry on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka koskee Arkea Oy:ssä ja Kuntec Oy:ssä työskenteleviä KTN:n jäsenliittojen jäseniä.

28.11.2019

-Työnantajan yritys vaihtaa itselleen edullisin sopimus ja samalla polkea työsuhteiden ehtoja ja palkkoja on vastoin ihmisten oikeudentajua ja yhdessä neuvoteltuja periaatteita, toteaa KTN:n puheenjohtaja Sari Estilä.

KTN:n jäsenliittojen jäsenet Arkea Oy:ssä ja Kuntec Oy:ssä kieltäytyvät tekemästä säännöllisen työajan ylittävää työtä tai vaihtamasta ennalta sovittua työvuoroaan. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa, eikä liukumia kerrytetä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen lisäksi KTN:n jäsenliittojen jäsenet eivät tee Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Jytyn jäsenten lakonalaista työtä.

Tekniikka ja Terveys KTN ry
Sari Estilä
puheenjohtaja

Tekniikka ja Terveys KTN ry edustaa noin 8000 kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palveluksessa toimivaa teknistä esimiestä ja asiantuntijaa.

KTN ry:hyn kuuluu yhteensä 13 jäsenliittoa: KTK Tekniikan Asiantuntijat ja sen kuusi jäsenjärjestöä, Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry sekä Insinööriliitto IL ry, METO – Metsäalan Asiantuntijat, Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL, Kuntatekniikan Unioni sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 26.11.2019 klo 15.52.