KTK Tekniikan Asiantuntijat: Teknisen sektorin henkilöstöleikkaukset vaarantavat kuntalaisten sujuvan arjen

Kunnissa eri puolella Suomea tehdään tällä hetkellä päätöksiä ensi vuoden talousarviosta. Koronapandemian aiheuttama taloustilanteen heikentyminen on nostanut keskusteluun myös kuntien henkilöstömenojen leikkaukset. Erityisesti poikkeusaikoina henkilöstöstä leikkaaminen on lyhytnäköistä.

19.11.2020

KTK Tekniikan Asiantuntijat haluaakin muistuttaa teknisten palvelujen merkityksestä kuntalaisten arjessa. Ilman toimivaa kuntainfraa muutkaan kunnan palvelut eivät toimisi. Puhdas juomavesi, turvalliset rakennukset, kadut ja puistot sekä mm. elintarviketurvallisuus takaavat kuntalaisille ja kunnan palveluille edellytykset toimia turvallisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi koulurakennusten hyvä kunto ja siisteys takaavat opetushenkilöstölle hyvät työolot ja oppilaille laadukkaan oppimisympäristön. Poikkeusoloissa kuntainfran merkitys korostuu entisestään.

Lakisääteiset kuntalaisten palvelut vaativat henkilöstöä. Teiden kunnossapitoon tarvitaan henkilöstöä, ja puistojen kunnostus ei onnistu ilman ihmisiä. Juomaveden turvallisuuttakaan ei voida taata ilman työntekijöitä. Perusturvallisuus on jokaisen oikeus, ja lomauttamalla ihmisiä kriittisistä toiminnoista vaarannetaan tietoisesti kuntalaisten terveys.

KTK:n torstaina 19.11.2020 kokoontunut edustajakokous haluaakin muistuttaa kuntatyönantajia, että teknisestä henkilöstöstä säästämällä vaarantuu kuntalaisten sujuva arki. Lomautukset ja henkilöstövähennykset tekniseltä sektorilta ajavat kriittiset toiminnot nopeasti kaaokseen.

***
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry edustaa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa osakeyhtiöissä työskenteleviä teknisiä asiantuntijoita. Liitto on Akavan suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö.