KTK Tekniikan Asiantuntijat: Ympäristöterveydenhuolto ei kuulu SOTE-alueisiin

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry esittää, ettei ympäristöterveydenhuoltoa sisällytetä osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista.

27.11.2019

Ympäristöterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää teknistä kansanterveystyötä, joka toimii kunnissa muiden teknisten viranomaispalvelujen yhteydessä ja ohella ja tekee saumatonta yhteistyötä kunnan rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja kaavoituksen kanssa. Kunnissa tekninen toimi vastaa elinympäristön viihtyisyydestä, terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Samalla se turvaa elinkeinoelämälle toimivan infrastruktuurin, jonka palveluiden ja rakenteiden ympärille yritystoiminta voidaan rakentaa. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n näkemyksen mukaan ympäristöterveydenhuolto tulisi kytkeä nykyistä tiukemmin kunnan teknisten viranomaistoimintojen osaksi.

KTK on selvittänyt teknisten viranomaistoimintojen, prosessien ja verkostojen synergiaetuja, yhdistämistä ja toimivuutta kysellen eri kuntien näkemyksiä. Selvityksen mukaan kuntien teknisten viranomaistoimintojen yhdistäminen tuo paljon synergiaetuja, minkä takia ympäristöterveydenhuolto tulee säilyttää muiden teknisten viranomaispalvelujen osana. KTK:n kyselytutkimuksen mukaan suurimman kannatuksen sai rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon osien yhdistelmä tai koko viranomaistoimintojen yhdistäminen. Myös Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta on tehnyt Jarno Parviaisen johdolla asiasta tutkimusta (Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisoinnin lähtökohdat, 2017) ja tullut samansuuntaisiin johtopäätöksiin.

Ennaltaehkäisevän kansanterveystyön kannalta on välttämätöntä, että kunnan eri viranomaistoiminnot liittyvät saumattomasti yhteen. Vain tällä tavoin voimme vaikuttaa turvallisen ja terveellisen tulevaisuuden rakentamiseen yhteiskunnan toimintaa ohjaavia normeja noudattaen tai niitä sujuvoittaen. Tällöin tulevat tarkemmin huomioitua alueelliset ja paikalliset erityispiirteet sekä eroavaisuudet, joita kiistatta on olemassa. Siirtämällä ympäristöterveydenhuolto SOTE-alueille paikallinen tuntemus, läheisyys ja tietotaito katoavat.

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry toivoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista valmisteleva työryhmä ottaa nämä näkemykset huomioon asian valmistelussa.

KTK Tekniikan Asiantuntijat on vuonna 1970 perustettu asiantuntijoiden ja esimiesten ammatti- ja edunvalvontajärjestö. Suurin osa ympäristöterveydenhuollossa toimivista tarkastajista on KTK:n jäseniä.

KTK on Akavan suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö, jonka jäsenet kattavat noin 90 prosenttia kaikista kunta-alan koulutetuista teknisistä.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 26.11.2019 klo 15.18.